Actualisatie cabinezaken KLM

4 jul. 2017
We hebben een actuele stand van zaken over cabineonderwerpen als uitgifte daggeld; winstdeling; visumkosten; contracten seizoen ca’s en pensioen. Deze onderwerpen zijn door KLM in een schriftelijke reactie toegelicht omdat het cabineoverleg niet doorging.

Nadat de VNC met VNV besloot om het onderwerp ‘daggeld’ gezamenlijk op te pakken, heeft KLM  na lang getouwtrek toegegeven dat de uitgifte van daggeld niet conform de cao-afspraken verloopt. Door het slechts in euro’s uitbetalen/overmaken van daggeld en niet langer ook in US dollars, loopt cabine- en ook cockpitpersoneel bij het wisselen aan tegen een aanzienlijk slechtere dollarkoers. Dit kan er toe leiden dat het daggeld fiks lager uitpakt. Er zijn rekenvoorbeelden bij KLM aangedragen met het dringende verzoek om per direct het daggeld weer in zowel euro’s als dollars te verstrekken tegen de in de cao omschreven wisselkoers. KLM erkent de aangedragen voorbeelden en wil nu gezamenlijk op korte termijn tot een oplossing komen. Wij houden jullie op de hoogte van het rechtzetten van deze foutieve cao-uitvoering sinds oktober 2016.
|
Winstdeling seizoens-ca’s
De VNC blijft vasthouden aan het standpunt dat KLM de winstdeling (die het huidige korps heeft ontvangen) ook aan de seizoens-ca’s dient te worden uitgekeerd. De regeling geldt namelijk voor alle collega’s die in 2016 drie maanden of langer in dienst waren en niet zoals KLM meent voor collega’s die op 31 december 2016 in actieve dienst waren. We wachten opnieuw een reactie van KLM af. In deze link vind je de brief aan KLM.

Vergoeding US visum
Toen de geldigheid van US visum voor collega’s met een Nederlands paspoort werd verlengd van 5 naar 10 jaar, besloot KLM om de visumkosten eens in de 10 jaar te vergoeden. Hierdoor werden collega’s met een buitenlands paspoort echter op kosten gejaagd omdat bij hen nog wel geldt dat er na 5 jaar een nieuw US visum in het paspoort moet. KLM heeft daarom na aandringen de regeling weer teruggedraaid en vergoedt opnieuw voor iedereen de visumkosten wanneer deze gemaakt zijn.
 
Vaste contracten ex-seizoen CA’s
KLM heeft de seizoen ca’s van vorig jaar na hun tijdelijk contract een jaarcontract aangeboden met de toezegging dat zij bij goed functioneren een vast contact kunnen krijgen. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws, ware het niet dat zij na hun tijdelijke direct een vast contract hadden moeten krijgen. Wij menen dat KLM slechts eenmalig zonder instemming van de bonden een tijdelijk contract van een jaar of korter kan aanbieden. Er is afgesproken dat dit onderwerp verder besproken zal worden, wordt dus vervolgd.

Pensioenreparatie ex-MP collega’s
Na een langslepend pensioenconflict ging KLM in december uiteindelijk akkoord met het VNC pensioenvoorstel. Sindsdien is er keihard gewerkt aan het in gang zetten van de gemaakte afspraken. Onder ander is afgesproken dat als gevolg van het niet geheel kunnen repareren van de versoberingen van ons pensioen het besteedbaar inkomen met ongeveer een procent stijgt. Dit geld kan wettelijk gezien geen pensioenbestemming krijgen maar is wel bestemd voor de werknemers. KLM was voornemens om dit extra inkomen te korten op de suppletie bij ex-Martinair collega’s. De VNC heeft KLM ervan kunnen overtuigen dat niet te doen en het te verhogen besteedbaar inkomen bij de voormalig Martinair collega’s over hun suppletie toe te passen. Na veelvuldig overleg tussen KLM en de VNC is dat uiteindelijk ook toegezegd en zal ook bij de collega’s met een suppletie de inkomensgroei worden verwezenlijkt.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA