Achtergrond KLM Cao proces

7 jul. 2017
Na letterlijk en figuurlijk verhitte cao-onderhandelingsdagen is de teleurstellende uitkomst dat KLM het gefaseerd stoppen van de -1 CA maatregel uitstelt met een maand. De VNC had KLM een conceptvoorstel gepresenteerd met (wederom) een kostenbesparende bijdrage. Nadat KLM - ondanks onze inspanningen hen tegemoet te komen - toch besloot om de -1 CA afbouw te vertragen, hebben we dit voorstel teruggetrokken.

‘Vertrouwen verder herstellen’ dat was de titel van de brief waarin KLM aangaf dat zij de -1 CA maatregel zou gaan afbouwen. In deze brief schrijft KLM letterlijk dat ‘mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan brengen we (vanwege aanname van 200 nieuwe collega’s) de productiecapaciteit terug door middel van reguliere instrumenten zoals minderwerk’. Deze nieuwe collega’s werden mede aangenomen om de -1 CA vluchten weer op sterkte te brengen.

Onlogisch en ongelukkig besluit
Wij begrijpen dus niet waarom KLM nu - terwijl wij onze bijdrage hebben gepresenteerd en het cao proces nog gaande is - het terugdraaien van de -1 CA maatregel vertraagt. We zijn immers nog in overleg met elkaar en hebben daarvoor in juli dagen gereserveerd. Het KLM besluit is onlogisch en uiterst ongelukkig en gaat weer ten koste van de o zo belangrijke klant. Customer centric is in deze slechts een loze slogan. Daarnaast gaat het ‘meedoen en winnen’ over de ruggen van het cabinepersoneel, zij zal aan boord alles wel oplossen. Het is tegen dovemansoren gericht dat de -1 CA maatregel veel vraagt van het cabinecollega’s en zorgt voor onwerkbare situaties tijdens vluchten. De ivoren toren in Amstelveen toont zich hiervoor nochtans Oost-Indisch doof.

Onnodig veel besparingen
KLM stelt ook nog eens in haar brief dat ‘Zowel de wensen van KLM als die van de bonden tot hun recht zouden komen’. KLM is echter aan het overvragen en stelt daar weinig concreets tegenover voor wat betreft onze wensen voor het cabinepersoneel. Tot nu toe reageert KLM met een paar vage en niet harde uitspraken op de VNC cao-voorstellenbrief.

Naast een besparing voor de afbouw van de -1 CA maatregel wil KLM ook haar bezuinigingsdoelstellingen op de samenstelling van de cabine crew halen. In hun visie zitten overigens best zaken die voor de VNC bespreekbaar zijn maar ingrijpende bezuinigingen op de samenstelling van ons korps zijn een brug te ver. Zeker in het licht van de door analisten verwachtte goede bedrijfsresultaten: een met 40% verhoogde winstraming (operationele winst) voor dit jaar en voor 2018 wordt zelfs een verhoging van 59 procent voorspeld. De verwachting voor 2017 komt daarmee uit op een operationele winst van 1,4 miljard euro en voor het jaar daarna nog 100 miljoen euro hoger (klik hier).

Gevolgen bezuinigingen
We hebben aan KLM heel duidelijk uiteen gezet wat de gevolgen zijn van hun bezuinigingsdrift op de samenstelling van de cabinebemanning. Onder het mom van ‘vernieuwen en tegemoet komen aan de wensen van de klant en het bieden van nieuwe kansen voor het korps’ wordt een bezuiniging van tientallen miljoenen euro’s nagestreefd. Op onze vraag hoe is vastgesteld dat de klant een anders samengestelde cabinebemanning wil, was het antwoord dat daar geen ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar was gedaan. De VNC meent dat het uithollen van de korpsstructuur de klant bepaald niet ten goede komt. Voor ons korps betekent het niet alleen dat de huidige kaderleden hard worden geraakt - deze ongeveer 1800 (Senior) pursers moeten solliciteren op 850 nieuwe leidinggevende functies - maar ook de jongere en aankomende CA's! Voor hen blijft er weinig meer over om naar door te stromen en/of te promoveren.

Halvering promotiekansen CA’s
Slechts één 'nieuwe leidinggevende (NLG)' aan boord komt namelijk neer op een halvering van promotiekansen voor een- en tweebanders op een kaderfunctie. Waar nu 1 op 4 CA’s kans maakt op doorstroom naar een (senior) purserfunctie is dat in de KLM visie nog slechts 1 op 8 CA’s. Het idee dat KLM graag voorspiegelt dat iedereen eerder kans maakt op doorstroom/promotie pakt in de praktijk uit op het tegenovergestelde. Een nog grotere groep CA's dan nu zal nog langer moeten wachten op schaarse promotiemogelijkheden. Bovendien krijgt de NLG slechtere arbeidsvoorwaarden dan de huidige leidinggevenden hebben. Denk aan minder salaris dus minder pensioenopbouw.

Data voor verder cao-overleg in juli worden momenteel afgestemd. KLM heeft daarbij nu aangeven dat haar visie niet in beton is gegoten. Of zij bereid zal zijn om daadwerkelijk te bewegen richting de bonden zal dan moeten blijken. De VNC beraadt zich hoe nu verder te gaan en houdt jullie op de hoogte.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA