• home
  • Actueel
  • Achtergrond informatie bij concept cao voorstel cabine

Achtergrond informatie bij concept cao voorstel cabine

1 okt. 2019
Zoals eerder gecommuniceerd is het cao overleg tussen KLM en de VNC vannacht geëindigd zonder een verdere verbetering op loon maar met resultaat op inhoud.
KLM blijft volharden in hun loonbod van 7% over een looptijd van 2 jaar en 9 maanden, maar is daarbij wel bereid de oorspronkelijke 7 stappen terug te brengen naar 3, te weten:

2% per 1 september 2019
2,5% per1 augustus 2020
2,5% per 1 augustus 2021

De VNC delegatie is tot het uiterste gegaan om tot verbetering van dit loonbod te komen, maar kreeg geen enkele ruggesteun van andere bonden en mede daardoor op dit punt geen voet aan de grond bij KLM.

Voortgang arbeidsvoorwaardelijke zaken
Op arbeidsvoorwaardelijk vlak werd te lange leste echter wel vooruitgang geboekt. KLM bleek uiteindelijk meer tegemoet te willen komen aan de wensen van VNC om zo de teleurstellende loonsverhoging te compenseren. De officiële concept tekst voor cabine vind je HIER. Om misverstanden te voorkomen geven we wat meer toelichting bij een aantal zaken:

Nevenopdracht gratis
In de concepttekst staat dat als je recurrent flight safety doet op je laatste dag reisverlof, je die dag gecompenseerd krijgt met een halve dag op je CL en een halve op je KL teller, met een maximum van 2 dagen per jaar. Er is bij sommigen verwarring ontstaan over het ‘laatste dag’ gedeelte van die tekst, omdat veel collega’s hun eigen FS-dagen aanvragen en de voorkeur dan vaak uit gaat naar een dag midden in het reisverlof. Deze tekst is letterlijk overgenomen uit de huidige cao, die geldig blijft. Een CA mag daar wel vanaf wijken door de recurrent op een andere dag in het verlof aan te vragen, maar KLM mag dat niet, vandaar dat de tekst ongewijzigd blijft. De VNC wil benadrukken dat de compensatie zal gaan gelden voor willekeurig welke dag van het reisverlof de recurrent gedaan wordt, dus niet alleen de laatste dag. De reden dat de helft van de dagen naar de KL-teller gaat is om de flexibiliteit bij P&A te kunnen blijven garanderen en een enorme ophoging van CL-dagen te voorkomen. Beide tellers zijn en blijven dagen van de CA, alleen de zeggenschap erover is verdeeld.

Vrijwillige Vertrek Regeling
De VVR zal met in totaal 100 FTE gecontinueerd worden. Deze regeling blijft vrijwel ongewijzigd, er komt alleen een beperkende aanpassing voor medewerkers die ervoor kiezen om na hun normpensioenleeftijd van 60 jaar gebruik te maken van de regeling.

CBS B787-10
In de vorige cao hebben we als VNC met KLM afgesproken dat bij een nieuw vliegtuigtype de cabinebemanningsamenstelling (cbs) in overleg vastgesteld gaat worden. In het cabine-overleg hebben we geprobeerd om daar een afspraak over te maken. Aangezien dat nog niet was gelukt heeft KLM besloten het in de cao mee te nemen. Voor ons is het onbespreekbaar om de 787-10 met een CBS van 10 te vliegen (waarvan 2 in de c class). Dit was voor KLM een heikel punt: dit type wordt hét nieuwe type van KLM en met een cbs van 11 zou dit het een duur type worden. Wij hebben voet bij stuk gehouden en uiteindelijk is KLM onze kant op bewogen. Hier zijn wij niet perse onverdeeld blij mee; vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap vinden wij dit de enige juiste beslissing. Verder stelde KLM dat bij AFY vluchten er geen extra WBC CA bij zou komen. Als reden stelt KLM dat dit al een kostbare maatregel is en dat wil men niet nog verder oprekken. Verder heeft de 787-10 beperktere galley ruimte waardoor er eigenlijk geen twee ca’s in de galley passen. Ook heeft elke stoel ‘aisle access’ waardoor het makkelijker serveren is dan bij bijvoorbeeld de 777. Omdat de galley ruimte beperkt is moet KLM al nadenken over hoe het product maakbaar gemaakt kan worden en hebben zij ons gevraagd of er, onder voorwaarden, afgeweken kan worden van de extra WBC CA op de AFY vlucht. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat, indien de 787-10 op een AFY route wordt ingezet, het product en de werkmethodiek zodanig wordt aangepast dat er een werkbare situatie ontstaat voor crew. De werkdruk mag niet oplopen en de passagiers moeten ook een goede service krijgen. Dit is randvoorwaardelijk voor het vliegen van AFY vluchten op de 787-10 en daar hebben wij een keiharde afspraak over gemaakt. De Groepscommissie heeft de expertise om dit proces goed te begeleiden en daar goede afspraken over te maken, daarom zullen zij zich over dit proces ontfermen

Pilots en werkgroepen
Sommige zaken zijn niet van de ene op de andere dag te realiseren maar vergen meer onderzoek en voorbereiding, zowel voor een zo gunstig mogelijk resultaat voor het korps en daarnaast voor een aanpassing van het iT systeem van KLM. Het is zeker niet bedoeld als uitstel, excuus of zoethoudertje. Een goed voorbeeld hiervan is behoud van week 3 & 4 bij ziekte en maatwerk bij later hersteld melden. Zowel KLM als VNC hebben hier al veel tijd en moeite in gestoken en er gaat nog deze maand getest worden. Er is dus al concreet resultaat behaald op dit punt.

Andere pilots die afgesproken zijn:

Flexibilisering JV dagen
Er is vanuit het corps behoefte aan een andere, meer flexibele inrichting van het Jaarlijks Verlof voor de CA. We hebben een pilot afgesproken om deze wens te onderzoeken en te kijken of er meer mogelijk is dan de huidige twee blokken. Zodra die oplossing gevonden is zal die zo snel als mogelijk worden ingevoerd. De nieuwe regeling zal dan gefaseerd worden ingevoerd, zodat bestaande JV toewijzingen en bijvoorbeeld kerstverzoeken niet in het gedrang komen.

Afmeldtijd
Deze tijd moet meer in lijn gebracht worden met de inmiddels achterhaalde afmeldtijd van 30 minuten. Er zal worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn.  

Blokbescherming Europa
Zoals gezegd gaat er een pilot komen om te onderzoeken hoe we de geplande aan- en afmeldtijden op Europa zo veel mogelijk kunnen beschermen. Door vertragingen en schemawijzigingen kan het voorkomen dat je veel eerder moet aanmelden of veel later moet afmelden dan verwacht. Dit gaat ten koste van je vrije tijd en daarom noemt KLM dit punt dan ook ‘ Vrijetijdsbescherming’ (VTB). Bij een roosterwijziging moet de nieuwe aanmeldtijd binnen hetzelfde, of een later tijdsblok vallen. Of, in geval van een gewijzigde afmeldtijd, in hetzelfde of eerder tijdsblok. De tijdsblokken die onderzocht gaan worden zijn 2, 3 en 4 uur. Het doel van deze pilot is dan ook om meer zekerheid te bieden op Europa wat betreft je werktijden en grip te krijgen bij wijzigingen. Hiermee is je vrije tijd beter beschermd.
KLM is bezorgd dat dit ten koste van de flexibiliteit gaat en heeft daarom als voorwaarde gesteld dat de vlieguren van 4,5 naar 6 worden opgehoogd. Dit betekent niet dat elke dag langer gevlogen gaat worden, het gaat erom dat er andere vluchtcombinaties gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld WAW op en neer en dan door naar LHR. We hebben jaren geleden een pilot kist/crew gedaan waarin dezelfde ophoging van vlieguren gold. Dit leidde destijds niet tot kortere rusten maar tot een verschuiving in het BIP pakket. Minder 5 om 2 en meer 4 om 3 cycli, meer vrije tijd dus. Bovendien hebben we gesteld dat het maximaal aantal stretches per dag 3 blijft.
We gaan afspraken maken over het effect op de BIP pakketten, zowel de aangevraagde als de ingedeelde. Zo kunnen we sturen op zo gunstig mogelijke uitkomsten.
Tenslotte; het voordeel van een pilot is dat je gaandeweg zaken kan bijsturen, toevoegen, weglaten en stopzetten. Mocht blijken dat er hele negatieve effecten zijn stoppen we de pilot.

KLM bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA