• home
  • Actueel
  • Aanvullende salarisafspraak KLM-gedetacheerden bij promotie naar KLC CA1

Aanvullende salarisafspraak KLM-gedetacheerden bij promotie naar KLC CA1

2 jun. 2022
Na lang aandringen van de VNC hebben we met KLM een goede, aanvullende salarisafspraak gemaakt voor KLM gedetacheerden bij KLC, die promoveren of zijn gepromoveerd naar CA1. Zij worden op basis van hun KLM-dienstjaren ingeschaald in de KLC CA1-salarisschaal, wat een verbetering is ten opzichte van eerdere afspraken.
 
Gedetacheerde KLM collega’s die al eerder zijn gepromoveerd naar CA1 ontvangen de promotietoeslag met terugwerkende kracht - dus vanaf de promotiedatum.
Het verschil tussen het KLM-salaris en de fictieve inschaling als CA1 wordt uitgekeerd in de vorm van een maandelijkse, pensioengevende promotietoeslag (met een maximum van de KLC CA1-salarisschaal -trede 8).

Deze toeslag telt ook mee voor:
● de vakantie-uitkering;
● de eindejaarsuitkering;  
● het DI-budget.  
Daar de promotietoeslag is gebaseerd op het uitoefenen van de CA1-functie, met de bijbehorende leidinggevende taken, stopt deze toeslag bij het einde van de detachering waarna men terugkeert naar KLM.
Omdat gedetacheerde pursers reeds worden betaald voor hun leidinggevende functie, geldt deze nieuwe promotietoeslag niet voor hen.

Verbetering
In eerdere afspraken voor gedetacheerde CA’s was vastgelegd dat indien het CA1-salaris hoger uitvalt dan het eigen KLM-salaris, dit verschil als toeslag wordt uitbetaald. Deze toeslag is toen vastgesteld op basis van de KLC-dienstjaren. De nieuwe, verbeterde promotietoeslag vervangt nu de oude toeslag, die daarmee dus komt te vervallen tijdens de detacheringsperiode.  
Ben je gedurende de detachering gepromoveerd naar CA1 en heb je bij einde detachering op grond van de oude afspraken recht op de oude toeslag (die dus berekend wordt op basis van de KLC dienstjaren) dan ontvang je deze als je terugkeert naar KLM.  
Het KLM Sectiebestuur van de VNC heeft lang aangedrongen bij KLM om de extra verantwoordelijkheid van de CA1 te waarderen met deze beloning. Hopelijk stimuleert het de CA2 ook bij de stap naar promotie als CA1, wat positieve gevolgen heeft voor de KLC productie en daarmee voor de personeelsplanning bij KLC.
 
VNC infosessies voor gedetacheerden
In onze infosessies, op 7 en 9 juni van 14.00 - 15.00 uur, praten we de bij KLC gedetacheerde KLM leden graag bij op deze actualiteit. Sluit aan en klik hier voor  jouw aanmelding! We zien ernaar uit jullie te zien/spreken!

Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Carolina Bouwer en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA