Aanvullen en afromen bij KLM vluchten

24 aug. 2017
De termen aanvullen en afromen is in deze geen culinair hoogstandje, maar het recept voor balans en duidelijkheid bij een typewisseling. We gebruiken deze termen om aan te geven wanneer we bij een typewisseling de bestaande bemanning aan gaan vullen (aanvullen) tot de standaard bemanning van het type of omgekeerd er af zouden halen (afromen).

Het was gebruikelijk bij een vergroting van een type vliegtuig, bijvoorbeeld van een 777-200 naar  777-300, dat er extra bemanningsleden werden opgeroepen om een standaard uitvoering van de vlucht te garanderen. Het passagiersaantal bleef meestal gelijk met dat van het voorgaande type.  
Bij een verkleining heb je minder crewleden nodig en die crewleden werden dan ineens met een weggevallen indeling geconfronteerd. Dat was erg onhandig in verband met de vervolgindeling. Gepubliceerd reisverlof op ICA is immers niet hard. Indeling en privéleven kwamen op losse schroeven te staan. Om dit te voorkomen is er in juli 2016 een andere regeling met KLM afgesproken. Die hield in dat bij een typevergroting KLM geen aanvul- verplichting meer had en bij een verkleining de originele bemanning in tact liet waardoor verlof en privéleven waren geborgd. Wij vonden dat een goede uitruil van beschikbare menskracht.  

De situatie na -1 ca maatregel
Na het door KLM invoeren van de -1CA maatregel is deze afspraak op zijn zachts gezegd ’misbruikt’. Bij een typechange van bijvoorbeeld een 777-200 naar 777-300 was het qua cabine crew wel heel dun bevolkt aan boord. Er ontstond een scheefgroei: een situatie waarbij KLM de maximale bezetting van de 777-200 met -1 CA van 56.4 passagiers per CA als norm inzette op alle vergrotingen. We hebben daarop een aanpassing op deze kostenbesparende regel geëist en KLM heeft onze eis uiteindelijk ingewilligd.

Nieuwe bindende aanpassing
Wat is er nu bindend afgesproken voor alle betrokken partijen zijnde KLM, crew, captain en stationmanager?  De afspraak is dat bij een typevergroting er niet meer betalende passagiers meegenomen mogen worden dan het voorgaande type maximaal in de touristclass kan vervoeren. Met bindend wordt bedoeld dat het een officiële instructie is vanuit KLM die niet openstaat voor discussie!

Rekenvoorbeeld:
Een 787-900 met 264 M-class passagiers die wordt omgezet naar een 777-200 met 282 stoelen beschikbaar, neemt maximaal 264 passagiers full revenu* mee. Dit terwijl de cabine samenstelling gelijk blijft namelijk 1 purser boven de sterkte en 5 CA’s. Dus de passagier / crew ratio van 52,8 op de 787 blijft gehandhaafd. Bij een verkleining speelt dit uiteraard geen rol.

Wij denken hierdoor duidelijkheid te hebben gecreëerd waardoor onnodige discussies worden voorkomen. De instructie is inmiddels gedeeld met alle partijen en straks terug te vinden in de iPad. KLM zal het korps hier verder over informeren.

KLM sectiebestuur

*De definitie van full revenu passagiers zijn 'normale' passagiers die een vervoersbewijs hebben gekocht. Dus FULL FARE passagiers. Daar vallen IPB en duty niet onder. Deze keuze is bewust gemaakt om wel dienstpassagiers en IPB mee te kunnen nemen.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA