Aanvang nieuwe GC fractie VNC

3 jun. 2013

De nieuwe Groepscommissie is evenals de OR afgelopen week geïnstalleerd. Een record aantal stemmen is uitgebracht op VNC kandidaten en daarmee kunnen 14 van de 20 cabinezetels in de KLM GC worden ingevuld door VNC'ers. Voor de KLC zijn dat 2 van de 3 zetels. In totaal is
De nieuwe Groepscommissie is evenals de OR afgelopen week geïnstalleerd. Een  record aantal stemmen is uitgebracht op VNC kandidaten en daarmee kunnen 14 van de 20 cabinezetels in de KLM GC worden ingevuld door VNC'ers. Voor de KLC zijn dat 2 van de 3 zetels.

In totaal is tweederde van alle GC en OR zetels naar de VNC gegaan, waaronder drie op voorkeurstemmen en dat is een groot succes. 

 
Groepscommissie31 (Harmienke van der Graaf ontbreekt op deze foto)

De taken verdeeld
Carolina Bouwer is gekozen als fractievoorzitter GC en neemt het stokje over van Mark Broekhans die neemt zitting in de CIST (Commissie Inflight Services & Techniek) en VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu).
Bert Daudeij wordt vicevoorzitter van de fractie en Marije Kroese tweede vicevoorzitter. De functie van secretaris is voor Brendan van de Ruit en tweede secretaris is Margreet Hubert. Dani Marculescu is gekozen tot Algemeen Bestuurslid.                                                               

Van vliegschema's tot hotels
De  andere (plaatsvervangende) VNC-fractieleden zullen zich inzetten om alle cabinecollega's te vertegenwoordigen op gebied van bijvoorbeeld hotels en daggelden; vliegschema's en omlopen; veiligheid; uniformen en communicatie. Deze zaken en nog veel meer zijn vertegenwoordigd in de verschillende (sub)commissies. Wil je meer weten over de invulling van de GC werkzaamheden? Klik hierhttp://www.vnconline.nl/maatschappijen/klm/groepscommissie.html

Wij hebben het volste vertrouwen in onze GC bestuurders en wensen iedereen desalniettemin veel succes toe de komende drie jaar.

KLM en KLC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA