Aanpak oneerlijke concurrentie broodnodig

2 mei 2016

In april hebben de VNC en collega-vakorganisaties middels een brief KLM dringend verzocht te komen met een aanpak van een belangrijke oorzaak waarom KLM zich genoodzaakt ziet te bezuinigen: de oneerlijke concurrentie van luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio.
KLM kan wel willen doorgaan met kostenbesparingen en productiviteitsverhogingen, als dit probleem echter niet wordt aangepakt eindigt het als een strijd van David tegen Goliath.

Aanbevelingen
Qatar, Emirates en Etihad beschikken over ‘eindeloze’ financiële bronnen gevoed door de staat. Hiermee doen zij vloot aankopen en ondersteunen de bedrijfsvoering om zodoende de luchtvaartmarkt te verschuiven naar het Midden-Oosten. De VNC en collega-vakorganisaties doen in hun brief ook aanbevelingen om zo competitief mogelijk te worden en laten het dus niet bij slechts het aanstippen van het probleem.

Wakker schudden
Eveneens verzoeken we KLM om het initiatief van Europeans for Fair Competition - www.e4fc.eu - te steunen. Deze organisatie probeert Nederlandse en Europese beleidsmakers wakker te schudden en de oneerlijke concurrentie middels illegale staatsteun te stoppen.
Onlangs ontvingen wij van KLM een antwoord waarbij zij aangeeft in Den Haag en Brussel te pleiten voor een level playing field (rechtvaardigheidsprincipe). Ook wil het bedrijf kijken hoe we elkaar op dit dossier kunnen versterken.

VNC lobby in Den Haag en Brussel
Tot slot: samen met andere vakorganisaties is de VNC druk aan het lobbyen in politiek in Den Haag en Brussel. Eerder werd een statement richting hen gemaakt. We blijven ons inzetten voor deze broodnodige aanpak van oneerlijke concurrentie.

VNC bestuur

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA