• home
  • Actueel
  • 4,5% salarisverhoging per 1 maart 2022 voor KLC-personeel

4,5% salarisverhoging per 1 maart 2022 voor KLC-personeel

18 mei 2022
Voor alle KLC cabine collega’s zal met terugwerkende kracht (per 1 maart 2022) zo spoedig mogelijk een salarisverhoging van 4,5% worden doorgevoerd. Dit is een goede eerste stap in het meer op peil brengen van de salarissen in de huidige inflatie met de sterk stijgende kosten in het dagelijks leven.

Met deze eerste stap zijn wij gedreven om de cao-onderhandelingen met een goed vervolg voort te zetten, waarbij deze lijn wat ons betreft moet worden doorgezet. De loonsverhoging mag immers geen sigaar uit eigen doos worden. Dit onderwerp staat overigens nog los van de overige te bespreken zaken, waarover we met KLC binnenkort verder het gesprek aangaan.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
Ook zal de VNC met KLC in overleg gaan over hoe de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage verder wordt toegepast. Zo hebben we nog te maken met de aftopping van het salaris tot modaal en is de vraag of deze afspraak nog noodzakelijk is. Deze aftopping heeft plaatsgevonden bij de loonsverhoging van augustus 2020, waarbij alle KLC CA’s tot modaal een verhoging van (of deel van) 2,5% kreeg. Dit langs de lijn van de eerdere ILO-uitspraak waaruit blijkt dat een dergelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage alleen geëist kan worden in ‘exceptionele omstandigheden’. Wat de VNC betreft is het inmiddels dan ook discutabel om een dergelijke bijdrage van personeel te verwachten.

We houden we jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. In de tussentijds kun je ons met vragen en/of input bereiken via 020-5020480 of een mail sturen aan secretariaat@vnconline.nl.

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA