Achtergrond Transavia maart 2023

31 maart 2023

Vervroegen Stand-by duties
We ontvingen deze maand meldingen over door Tracking & Control vervroegde Stand-by duties, die nog niet zichtbaar zijn in het rooster. In alle gevallen gaat het om een vervroeging van één tot twee uren. Collega’s zijn niet op de hoogte van deze gewijzigde tijd en worden verrast door een oproep uit Stand-by, wat leidt tot ongewenste en soms onaangename discussies. De VNC neemt nog geen trend waar en hoopt dat het om tijdelijke en onbedoelde incidenten gaat. Dergelijke schemawijzigingen kunnen weliswaar plaatsvinden aan het begin van de werkweek tot en met de eerste werkdag, maar dienen vooral goed doorgegeven te worden door Tracking & Control. Vanaf de eerste werkdag mogen de Stand-by duties niet meer gewijzigd worden (bevriezen Stand-by tijden). Mocht je eenzelfde ervaring hebben met verschoven Stand-by tijden, buiten de cao-regels om, laat het ons dan weten. Wanneer er toch sprake blijkt te zijn van een hardnekkig fenomeen, zullen wij hiervan melding maken tijdens het eerstvolgende Regulier Overleg. 

Update vernieuwde regelgeving Gegarandeerde Verzoeken
In januari hebben wij bij Transavia aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over de afspraak uit het principeakkoord rondom de Gegarandeerde Verzoeken voor deeltijders in hele weken. Na publicatie van Transavia over de vernieuwde afspraak bleek deze op verschillende manieren uitlegbaar. Inmiddels is goed overleg gevoerd en Transavia heeft welwillend op onze uitleg gereageerd. Voor alle medewerkers met een parttime dienstverband zonder vaste vrije weekenddagen, dus ook de deeltijders in hele weken (blokken van 7 dagen), zal het aantal Gegarandeerde Verzoeken naar rato worden opgehoogd, waarbij ook naar boven zal worden afgerond. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat deze afspraak ook geldt voor parttime medewerkers die in de toekomst op vrijwillige basis in zevendaagse blokken gaan starten op een andere dag dan zondag. 

Digitale Transavia cao-ledeninfosessies
Om jullie goed op de hoogte te houden van de Transavia cao-ontwikkelingen, organiseren wij dinsdag 4 april twee digitale ledeninfosessies. De eerste is van 11.00 tot 12.00 uur en de tweede van 15.00 tot 16.00 uur. Doe mee en meld je aan via de link in de mail die het sectiebestuur jullie vorige week heeft gestuurd.  

Dinsdag 28 maart was het sectiebestuur voor de zesde ronde in cao-overleg met Transavia. Er ligt nog een aanzienlijk aantal open punten op de cao-tafel. Daarom wacht ons nog een hele uitdaging om dit voor het begin van het seizoen goed af te ronden. Je mag er echter op rekenen dat de VNC zich sterk blijft maken om tot een rechtvaardig cao-resultaat voor Transavia cabinepersoneel te komen. In onze sessies kunnen we jullie bijpraten over de ontwikkelingen en is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.  

Alle aangemelde leden ontvangen een dag voor de vergadering de link voor deelname. We hopen op 4 april met veel cabinecollega’s in gesprek te gaan!

Lauren Klaassen en Antonie Kloots