• home
  • Achtergrond Transavia

>>>>> Transavia achtergrond  Pre cao brainstormsessies
Op 3 november hebben we drie brainstormsessies georganiseerd om alvast proactief informatie van onze leden te vragen en te peilen wat zij belangrijk vinden voor de nog af te sluiten nieuwe cao. Er waren veel deelnemers waardoor we een nog beter beeld hebben van de belangrijkste onderwerpen die er spelen onder het cabinepersoneel. Onze dank voor het meedoen is groot en de input belangrijk!  
Op dinsdag 6 december houden we opnieuw pre cao brainstormsessies, zowel in de ochtend als in de middag. Opgeven kan via deze link en een dag voor de sessie ontvang je per e-mail de Teams-link. We zien er naar uit jullie te spreken.

Ouderenbeleid gesprekken
In oktober is de VNC met Transavia in gesprek gegaan over het ouderenbeleid. Het is een cao-afspraak om het ouderbeleid te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte in de nog af te spreken nieuwe cao.  
Alle ideeën van het cabinepersoneel en de VNC delegatie ter verbetering van de ouderen in het korps zijn onderwerp van gesprek. Uit deze voorstellen zijn in eerste instantie vijf regels ontstaan die - tijdens de tweede bijeenkomst in november - onvoldoende bleken voor een substantiële verbetering. We lopen een zorgvuldig proces waarbinnen veel verschillende mogelijkheden onderzocht worden en waarbij het best ingewikkeld is om de juiste keuze te maken ter verlichting van de roostersin deze groep werknemers.  
Transavia heeft toegezegd onze extra opgebrachte verbeterpunten verder uit te werken voor de volgende sessie in december. We houden jullie op de hoogte over onze input voor snelle verbetering van het ouderenbeleid.  
 
Oproepkrachten cao
Bij het eerste overleg over de Transavia oproepkrachten-cao hebben we half november al goede stappen gemaakt. Binnen de oproepkrachten zal een uitvraag naar promotie komen, juist omdat er komend jaar veel SCCT’s (promotie van CA2 naar Purser) plaatsvinden. Over andere onderwerpen als looptijd, Airbus en routekosten kwamen we ook snel overeen, op uitbetaling van CBM heeft Transavia echter meer tijd nodig voor verdere onderzoeken. Daarnaast hebben we bij Transavia de wens neergelegd om de parkeerpas voor de oproepkrachten - net als voor vaste cabinecollega’s - gratis te maken.
De nieuwe voorstellen die tot stand zijn gekomen dankzij jullie input, zullen we in het vervolg overleg op 20 december verder behartigen. Dit is het resultaat uit het eerste verkennende gesprek tussen de VNC en Transavia. Wij hebben daarbij de wensen vanuit die groep leden van ons kenbaar gemaakt en achtergronden toegelicht. Zowel de VNC als Transavia vinden de belangen van deze groep medewerkers zeer belangrijk en gezien dat het aantal oproepkrachten groeit, wordt het steeds belangrijker.
 
Mochten er vanuit jullie tussentijds nog vragen of wensen zijn, mail ons gerust op sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. We helpen je graag.
 
Samen sterk, ook voor jou!
 
Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA