• home
  • Achtergrond Transavia
TRANSAVIA ACHTERGROND

Compensatie bij overschrijding maximale uren in 28-daags rooster
Wij hebben twee meldingen ontvangen dat er binnen een roosterperiode meer uren gewerkt werd dan uitbetaald. Overschrijding van het maximaal uit te voeren aantal werkuren binnen het 28-daags rooster (fulltime kent een maximum van 160 uur in 4 weken) vond een aantal maanden geleden plaats. Transavia deed er - na meerdere herinneringen vanuit de VNC over deze onrechtmatigheden - helaas lang over om ons van een reactie te voorzien. Inmiddels heeft het bedrijf ook zelf de roosterperiode waarover we navraag deden grondig tegen het licht gehouden. In diezelfde periode bleek nog elf keer het maximaal uit te voeren aantal werkuren te zijn overschreden: deze medewerkers ontvangen op ons verzoek een compensatie van 3 VE. Het bedrijf heeft ons verzekerd dat deze problematiek vanaf nu verleden tijd is.  
We verzoeken Transavia tijdens het eerstvolgende Regulier Overleg om alle overige roosterperiodes van het zomerseizoen te checken op mogelijke overschrijdingen. We vragen jullie - zolang de gewerkte uren op de roosters nog onvoldoende inzichtelijk zijn en het systeem het cabinepersoneel blijkbaar onvoldoende beschermt - zelf regelmatig een controle uit te voeren op jouw eigen rooster.  

Pijler presentatie Transavia
In week 42 presenteerde Transavia de verbeterpunten voor het cabinepersoneel voor aankomende winter en zomer 2023. De VNC heeft dit jaar talrijke overlegmomenten met de werkgever achter de rug, die hebben bijgedragen om maximaal inzicht te krijgen in de onderwerpen waar het voor cabinepersoneel buitenproportioneel heeft geschuurd en nog steeds schuurt. Het drukke seizoen is immers nog niet voorbij.  
Uit de Transavia presentatie kan veel hoop voor de nabije toekomst worden geput, er wordt immers veel aangekondigd. Wij kunnen iedereen die de presentatie nog niet heeft bekeken, aanbevelen dit alsnog te doen. We zien jullie mails graag tegemoet als er vragen naar aanleiding van deze presentatie bij jullie ontstaan. Het is voor ons allen uitermate belangrijk dat in deze periode zaken naar boven komen die jullie misschien nog missen in de probleemanalyse en de daaraan gekoppelde aanpak.

Vernieuwend
Transavia heeft op verzoek van cabinecollega's aangekondigd om eerst bij het cabinepersoneel zelf een uitvraag te doen naar belangrijke punten in de komende Cao-ronde. Dit bericht mag als bijzonder vernieuwend worden gezien. We zijn benieuwd hoe de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde omgaat met de ingestuurde Cao-wensen van de cabinecollega’s. Ook zijn we nieuwsgierig naar de manier waarop Transavia de gestuurde wensen c.q. eisen aan ons terugkoppelt. Wordt vervolgd!  In deze nieuwsbrief is ook te lezen dat de VNC zoals gebruikelijk een Cao-top 5 uitvraag bij de leden doet en je bent ook van harte welkom bij één van de drie Cao-brainstormsessies die we op 3 november organiseren!

Taxiritten en CBM
We schreven eerder over problemen met de door Transavia ingezette taxi’s en de CBM-ritten die door cabinepersoneel zelf moeten worden afgelegd. Het bedrijf streeft, na goed overleg met de VNC, naar substantiële verbeteringen op dit gebied voor het komende zomerseizoen. Transavia heeft aangekondigd dat er voldoende crew per rang en base (AMS, EIN en RTM) zal zijn. Hiermee komt een aanzienlijk aantal taxiritten te vervallen en zal er minder CBM in de roosters verschijnen, dit alles is trouwens mede in het voordeel van Transavia zelf.

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Sectiebestuur Transavia

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA