• home
  • Achtergrond KLM

KLM AchtergrondHet is een spannende cao-periode geweest, en dat is het nog steeds. Na intensieve onderhandelingen met KLM hebben we eind oktober een cao-principeakkoord bereikt. De weg daarnaartoe heeft een tijd geduurd. Hoe ziet zo'n cao-traject eruit?

Na de gebruikelijke uitvraag en vervolgens afstemming met onze leden (het merendeel via email en infosessies) en de door onze leden gekozen Ledenraad, stellen wij samen een wensenlijst op. Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid ideeen vanuit onze leden, die we in de Ledenraad en in ledensessies met jullie inventariseren op prioriteit en haalbaarheid. We zijn met de afgestemde wensenlijst het cao-overleg ingegaan. Hierbij was het hoogste doel voor iedereen een goede loonsverhoging om zo maximale bescherming van het besteedbaar inkomen te realiseren. Voor al het cabinepersoneel was en is de inflatie een enorm en vaak accuut probleem.
Dit kwam nog eens bovenop de bijdrage die jullie hebben moeten doen vanuit de door de overheid opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Iets wat nooit meer mag gebeuren. En naast dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage met terugwerkende kracht is opgeheven, is precies ook die afspraak dat dit nooit meer mag gebeuren nu ook vastgelegd in het cao principeakkoord.

Vasthoudendheid op hoger loon
Wij hebben als VNC alles gedaan om voor al onze leden en daarmee het gehele cabinepersoneel, voor iedere functie en voor iedere inkomensgroep, het maximale eruit te halen. Met zoveel verschillende leden is dat een uitdaging, maar omdat we goed in verbinding met onze leden zijn en blijven, krijgen we veel en erg belangrijke input, feedback en daarmee richting mee.

Onze vasthoudendheid op hoger loon heeft uiteindelijk geleid tot een stevige structurele loonsverhogingen van in totaal 6%. Naast de 6% is er nog een extra steun in de rug met de twee bodems van €80,- en met de eenmalige uitkering van 20% van je geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Het eerste onderdeel is vooral positief voor de lagere en midden inkomens, het tweede onderdeel levert van laag naar hoog een oplopend bedrag op dat met name positief is voor de hogere inkomens. Op deze manier menen wij aan de wensen van alle inkomensgroepen binnen ons korps een goede invulling te hebben gegeven.

Voor de eenmalige uitkering van 20% van de geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, dat overigens geen ‘afkoop’ van het verleden is, hebben vooral ook de VNV collega’s zich hardgemaakt. Met dit resultaat hebben we het maximale aan beperking van koopkrachtverlies voor iedereen afgesproken. We zijn ook blij dat in de cao protocoltekst nu zwart op wit staat dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per 1 maart 2022 is gestopt. Dit wisten wij al langer en we hebben dat natuurlijk al eerder met jullie gedeeld. KLM was daarin, omwille van politieke redenen iets terughoudender.  
Voor de basiscursusisten en nieuwe collega’s hebben we bovendien ons voorstel om de toelage te verhogen tot €1500,- weten binnen te halen en deze gaat met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

One step at a time
Laten we eerlijk zijn en ook concluderen dat we een aantal punten (nog) niet hebben gerealiseerd. Het compenseren van vertragingen op Europavluchten en het verlengen van de aanrijdtijd bij reserve ziijn daar voorbeelden van. Wij hebben ook hard gevochten om binnen KLM ongelijke afspraken over IPB-issues recht te zetten. KLM bleef echter star op dit punt en om tegemoet te komen aan de cabinebonden, is KLM uiteindelijk akkoord gegaan met invoering van de travelpartner. Een langgekoesterde wens van veel VNC leden.  

De volgende cao komt er, met de korte looptijd van deze alweer snel aan. Maar one step at a time: we leggen het huidige principeakkoord volgende week op 1 december voor aan de door jullie gekozen Ledenraadsleden die jullie vertegenwoordigen. Uiteraard brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte van de uitslag.

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM-sectie VNC  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA