Achtergrond KLM

KLM achtergrond
 
Nadat de nu nog lopende cabine Cao, met de uitkering van de afgesproken loonsverhogingen, echt is afgerond, beginnen we in september met de onderhandelingen voor een nieuwe cao.  

Hiervoor stellen we mede op basis van input van onze KLM (Ledenraads)leden een cao-voorstellenbrief samen. Besteedbaar inkomen - dus inzetten op loonsverhoging - is ook gezien alle reacties het belangrijkste punt. Gezien de omstandigheden en de voorlopige cao-resultaten bij andere domeinen, is de verwachting dat het een korte looptijd gaat worden en naast meer loon er beperkte ruimte zal zijn voor verdere inhoudelijke onderwerpen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het verloop van het cao-proces.

Recordaantal in- en doorstromers
De enorme instroom en doorstroom van een recordaantal collega’s is een positieve ontwikkeling en gelukkig zijn de grootste productieproblemen die daarbij kwamen kijken inmiddels voorbij. Het is dan ook weer mogelijk om CL-dagen aan te vragen en de roosterstabiliteit lijkt op ICA weer enigszins teruggekeerd.  
Vanuit de VNC ben ik medeverantwoordelijk voor het zogeheten ‘motiveren’ van vluchten; als een vlucht niet conform onze Cao kan worden uitgevoerd, geven wij al dan niet toestemming om deze toch uit te voeren. Als we akkoord gaan, spreken we gelijk een compensatie af in vrije dagen. Door restricties, tekorten aan cabinecollega’s, coronabesmettingen/ziekte op de route en natuurlijk door de vertragingen vanaf SPL zijn er veel motiveringen nodig geweest.  

Pittig Europa
Door de vertragingen werd bijvoorbeeld op bepaalde routes regelmatig een lokale nacht gemist, of werd de maximale gecorrigeerde vliegdiensttijd (GVDT) overschreden. Door ziekte op de route werd er herhaaldelijk -1 gevlogen en door de tekorten werden collega’s veelvuldig geconfronteerd met annuleringen en daarmee een wijziging van het rooster. Ondanks dat dit op ICA beter gaat, is het op Europa nog steeds heel erg pittig. Door de vertragingen, als gevolg van de drukte op alle luchthavens, worden er lange dagen gemaakt. Deze vertragingen zijn vaak niet dermate lang dat zij motivering behoeven en worden daarom ook niet altijd gecompenseerd. Intern richten wij ons op een oplossing hiervoor waarbij we dienen te voorkomen dat een alternatief weer tot andere problemen op Europa kan leiden. Wordt vervolgd.

Tenslotte; om de enorme vraag naar P’s te kunnen bolwerken is onder andere besloten om de ABC managementmodules in te korten. De laatste reguliere ABC module eindigt daarmee na de eerste verkorte versie. Om de senioriteit in het peilproces voor selectie recht te doen, is afgesproken om dit proces hierop aan te passen. Daardoor hebben de kandidaten minder tijd om zich op de selectie voor te bereiden. Onder voorwaarde dat de kandidaten hiervan op de hoogte worden gebracht, hebben zowel de Groepscommissie 31 als de cabinebonden ingestemd met het aanpassen van het peilproces om zo de processen doorgaan te kunnen laten hebben.

Carolina Bouwer
vicevoorzitter KLM Sectie

 

 

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA