Achtergrond KLM

Er gebeurt veel met KLM en dus ook met ons als cabinepersoneel. We zien een positieve ontwikkeling van het herstel van KLM. Het herstel gaat heel snel en heeft onder andere geleid tot het volledig afbetalen van de gebruikte lening van bijna €1 miljard. Tegelijkertijd constateren wij helaas dat het door de Overheid voorgenomen terugschroeven van het aantal vluchten op Schiphol een serieuze bedreiging vormt voor dat herstel.  

Praten en verder praten
Al met al voor ons als sectiebestuurders maar ook voor onze onderhandelaar en lobbyist aanleiding voor vele gesprekken, met KLM en met ‘Den Haag’. Samen hebben wij recentelijk gesproken met leden van de Tweede Kamer en met de Commissie Staatsdeelnemingen. Directe aanleiding daarvoor was het rechtzetten van het totaal verkeerde beeld dat regelmatig in de politiek en in de media wordt geschetst over KLM en haar medewerkers. Ook de uitspraak door de ILO over de overheidsvoorwaarden waaronder de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage was onderwerp van gesprek.
Vorige week hebben wij eveneens samen met de andere werknemersorganisaties tripartite overleg gevoerd met KLM en de Overheid over die ILO uitspraak en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage Wil je teruglezen wat wij op deze onderwerpen reeds hebben gecommuniceerd, klik hier.
Tenslotte hebben we vrijdagmiddag met KLM en de vakbonden gesproken over onder meer de verlopen cao’s binnen alle domeinen (cabine, vliegers en grond), de status rondom de overheidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en de daarmee samenhangende verminderde koopkracht in combinatie met de torenhoge inflatie.  
De conclusie die daar uitkwam, is om eerst vervolg te geven aan het al in gang gezette cao-proces bij de grond- en cockpitcollega’s. Op een later moment zal het overleg over de cabine cao starten. Wij zullen jullie hierover uiteraard regelmatig op de hoogte houden.

Terugkeer gedetacheerde collega’s
KLM heeft de collega’s die in de laatste maanden van 2021 zijn gedetacheerd naar KLC geïnformeerd dat zij eerder dan gepland zullen terugkeren naar KLM. Bij KLC zijn, na een intensief en succesvol recruitment traject inmiddels ruim voldoende CA’s, waardoor deze eerdere terugkeer mogelijk is. Omdat de opleidings- en trainingscapaciteit bij KLM al maximaal wordt benut, kan het langer duren totdat de terugkerende collega’s op omscholingscursus kunnen.
De terugkeer zal plaatsvinden in de volgorde zoals afgesproken tussen cabinebonden en KLM. Dit houdt in dat terugkeer groepsgewijs plaatsvindt, waarbij de startdatum de volgorde van terugkeer bepaalt.

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM-sectie VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA