Achtergrond KLM

Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden tussen alle vakbonden onderling en tussen de vakbonden en KLM. De directe aanleiding was de uitspraak van de ILO en de consequenties daarvan voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en de gevolgen voor de diverse cao-processen.  

Voor de VNC zijn een aantal zaken hierin essentieel. In de eerste plaats moet er volledige transparantie komen over de totstandkoming van de afspraken tussen KLM en de Nederlandse Staat over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Omdat de vakbonden, ten onrechte, niet betrokken zijn bij deze afspraken, heeft de VNC aangegeven zich niet langer gehouden te voelen aan de commitment clausule. Deze clausule hebben we destijds onder grote druk met dreigend faillissement, getekend. Inmiddels constateren wij dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die we al langere tijd leveren, gezien de recente positieve bedrijfseconomische situatie en het bedrijfsresultaat van de afgelopen drie kwartalen, niet langer houdbaar is en ook niet gerechtvaardigd.  

Positief is dat ook KLM in onze gesprekken aangaf zo snel mogelijk van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af te willen. Tegelijkertijd gaf KLM aan dat de overheid nog altijd voorwaarden stelt en dus wil KLM tijdens de diverse cao overleggen ook praten over een bijdrage van het KLM personeel. Inmiddels heeft KLM op 17 mei laten weten dat zij, vanwege de torenhoge inflatie, haar medewerkers meer perspectief en financiële ruimte wil geven.

Geen sigaar uit eigen doos
Wij zijn hier vanzelfsprekend blij mee maar willen zeker stellen dat KLM zich aan haar toezegging houdt dat deze uitbetaling van uitgestelde loonsverhogingen ook echt onvoorwaardelijk is (zoals door KLM toegezegd) en dat deze daadwerkelijk tot koopkrachtverbetering van cabinepersoneel leidt. Het kan immers niet zo zijn dat je 2 x 2,5% uitgestelde loonsverhoging ontvangt om vervolgens een extra bijdrage te moeten leveren uit andere loon-elementen zoals eindejaarsuitkering of vakantiegeld (de ongewenste ‘sigaar uit eigen doos’).
Wij verwachten dat we de komende periode zeer regelmatig in gesprek zullen zijn met KLM over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, de transparantie rondom de afspraken tussen KLM en de overheid daarover en pas daarna over de cao.

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM sectie  

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA