Achtergrond KLC

ACHTERGROND KLC

Begin augustus hebben we een stemming onder de leden gehouden, waarbij het principeakkoord voor de salariëring Cabin Supervisor centraal stond. Zoals bekend stemde een ruime meerderheid tegen, we hebben de afgelopen periode dan ook de tijd genomen om jullie feedback en input zorgvuldig te bekijken.  

Het is in ieder geval duidelijk dat er met deze uitslag een stevig signaal is afgegeven vanuit jullie, onze leden. Maar liefst 67% van de leden heeft een stem uitgebracht waarvan 87% tegen het principeakkoord stemde. Daarnaast hebben we ook veel input en feedback vanuit jullie ontvangen, waarvoor dank! We hebben hiermee een duidelijker beeld van de verwachtingen kunnen vormen. Zo blijkt dat jullie het principeakkoord voor de salariëring Cabin Supervisor niet los willen zien van andere zaken uit onze Cao, zoals bijvoorbeeld de Werk en Rusttijden Regeling (WRR) en de huidige werkdruk. In eerste instantie hebben we bewust de herwaardering van de functie Cabin Supervisor en het reguliere Cao-proces, waarvan de WRR een belangrijk onderdeel is, gescheiden gehouden. Het gaat hier namelijk om een tussentijdse herwaardering die geen invloed mag hebben op de reguliere Cao-overleggen. We zullen deze zienswijze echter aanpassen naar aanleiding van jullie terugkoppeling. Als KLC en VNC collega's zijn we ons bewust dat we al enige tijd bezig zijn met dit onderwerp, we willen dit traject echter zorgvuldig blijven vervolgen. Zodra er meer concrete informatie is, horen jullie dat uiteraard van ons.  

Blij met betrokkenheid  
Meer dan ooit is het belangrijk om in dit belangrijke Cao-proces gezamenlijk op te trekken. We zijn dan ook erg blij met jullie betrokkenheid, de laatste tijd worden we veelvuldig benaderd via de mail en telefoon. We zien deze betrokkenheid ook terug in onze infosessies van de afgelopen periode. Naast deze belangrijke tussentijdse stemming over de salariëring Cabin Supervisor spelen er uiteraard ook andere zaken bij jullie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (afgewezen) Superjokers, vakantie-toewijzingen en vragen over salarisstroken. Heb je feedback, vragen, opmerkingen of advies nodig over deze of andere onderwerpen, dan staan we graag voor je klaar! Mail ons vooral op sectiebestuur.klc@vnconline.nl en bellen kan ook op 020-5020480.  

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuurders

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA