Achtergrond KLC

Salariëring Cabin Supervisor
Zie berichtgeving 20-05-2022

Voortgang cao-onderhandelingen
Gister hebben we wederom cao-overleg gevoerd met KLC. Beide partijen hebben getracht bij dit overleg meer de diepte in te gaan op het gebied van de Werk en Rusttijden Regeling (WRR), waarbij de nadrukkelijke wens van het korps en dus de VNC om de werk-privé balans structureel te verbeteren. De komende periode zullen de VNC en KLC gezamenlijk op zoek gaan om dit niet alleen op korte termijn, maar ook op de langere termijn te bewerkstelligen. Ontwikkelingen hierover zullen begin juni verder besproken worden. Logischerwijs houden we jullie van deze ontwikkelingen op de hoogte.    

Uitbreiding KLC Sectiebestuur
Een aantal weken geleden heeft de VNC een vacature opengesteld, omdat het Sectiebestuur op zoek was naar een derde Sectiebestuurder. Gedurende deze weken hebben we iedereen in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen of te laten informeren. Daarnaast heeft de VNC een kandidaat voorgedragen, te weten Jeffrey Ouwehand.
Inmiddels is de vacature gesloten en hebben zich geen andere collega’s gekandideerd. Dit leidt ertoe dat de benoeming van Jeffrey Ouwehand plaats zal vinden gedurende de Sectievergadering van 16 juni aanstaande.

Ledenraadpleging
De komende maanden hebben we op regelmatige basis weer infosessies gepland staan. Voor de VNC een belangrijk middel om samen met de leden de huidige stand van zaken te bespreken over zaken die spelen binnen de Sectie, maar ook met elkaar in gesprek te gaan over de op dat moment belangrijke onderwerpen. De cao-onderhandelingen en salariëring Cabin Supervisor zal daarbij ongetwijfeld aan bod komen.
Half juni staat er ook nog een Sectievergadering gepland waarin we de benoeming van een derde KLC Sectiebestuurder bekrachtigen.

Onderaan in deze nieuwsbrief communiceren we de gestelde data en tijden. Mocht je niet beschikbaar zijn op een van de data kun je natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen via 020-5020480 of via secretariaat@vnconline.nl.

 Cas Voskuyl & Luc van der Eijk

KLC Sectiebestuur

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA