Aanvullende informatie over correctie van onjuiste salaristrede bij 100% ouderschapsverlof

27 november 2023

Leestijd: < 2 minuten

In april van dit jaar ontdekte de VNC een mogelijke fout met betrekking tot de timing van de jaarlijkse salarisverhoging na het opnemen van ouderschapsverlof. Na grondig onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat de werkgever ten onrechte de jaarlijkse salarisstappen had uitgesteld na het opnemen van 100% ouderschapsverlof. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze fout alleen van toepassing was op 100% ouderschapsverlof; bij gedeeltelijk ouderschapsverlof werd en wordt de jaarlijkse salarisstap correct toegepast.

Rol van de VNC in deze zaak
De VNC heeft dit in april 2023 aan de werkgever gemeld, en in september heeft de werkgever bevestigd dat onze conclusie juist was. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van alle KLM- en KLC-cabinecollega’s om vast te stellen bij wie de salarisstap onjuist was toegepast. Ook is individueel berekend hoeveel salaris zij als gevolg van deze fout hebben gemist.

Overweging vervolgstappen door VNC
De werkgever heeft aangegeven dat zij, op basis van de wettelijke termijn van 5 jaar, een nabetaling zal doen aan alle betrokken cabinecollega’s. VNC heeft echter bezwaar gemaakt tegen het maximum van 5 jaar en onderzoekt momenteel, samen met haar juridische adviseurs, of het zinvol is om juridische stappen te ondernemen. Een definitieve beslissing hierover wordt binnenkort genomen.

Duidelijke informatie voor betrokken collega’s is essentieel
Met de salarisbetaling van november 2023 ontvangen de betreffende collega’s een nabetaling van KLM of KLC. Om ervoor te zorgen dat zij duidelijk inzicht en overzicht krijgen, heeft de VNC aangedrongen op voldoende ondersteuning vanuit HR. Het HR Shared Support Centre (HRSSC) is hierop voorbereid, maar wij ontvangen meldingen dat KLM HR geen antwoord kan geven op specifieke vragen. Wij zullen KLM hierop aanspreken, omdat het essentieel is dat de werkgever haar werknemers volledig en helder informeert over de nabetaling.

Informatie over mogelijke financiële gevolgen
De VNC benadrukt dat de nabetaling mogelijk invloed kan hebben op toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Om ervoor te zorgen dat KLM/KLC passende oplossingen biedt aan collega’s die hierdoor financiële hinder ondervinden, hebben we een afspraak gemaakt met de werkgever over een zogenaamde hardheidsclausule. Collega’s bij wie de nabetaling tot ongewenste gevolgen leidt, dienen schriftelijk melding te bij de werkgever (CCM of HR) te maken, waarna KLM/KLC zal onderzoeken of er maatregelen kunnen worden genomen om deze gevolgen te verzachten.

Ondersteuning van de VNC voor leden
De VNC heeft geen toegang tot de individuele salarisgegevens van haar leden. In eerste instantie verwijzen wij leden dan ook door naar de werkgever voor informatie. Indien er onjuistheden worden geconstateerd, staan wij uiteraard klaar om ondersteuning te bieden.

KLM en KLC sectiebestuurders