‘5453: Could this be something for me?’

5 juli 2023

De VNC heeft overeenstemming bereikt met easyJet over de invoering van een proef met het vaste roosterpatroon 5453. In de komende weken krijgt Amsterdam based cabinepersoneel de mogelijkheid om zich op vrijwillige basis aan te melden voor deze proef.

Om ervoor te zorgen dat onze leden goed geïnformeerde hun beslissing kunnen nemen, hebben we infosessies voor jullie gepland. Wij zullen daarin de ins en outs van 5453 uitleggen en natuurlijk kun je ons vragen stellen.

De leden infosessies zijn gepland op:
● Woensdag 12 juli > 13.00 tot 14.00 uur
● Vrijdag 14 juli > 11.00 tot 12.00 uur
● Donderdag 20 juli > 10.00 tot 11:00 uur

Locatie: VNC-kantoor op Stationsplein 406 Schiphol oost en online via Teams.
Aanmelden kan via deze link.

We zien je graag binnenkort bij een van onze infosessies!

Farah van Keeken en Dino Brunst
Sectiebestuur easyJet

english version:

‘5453: Could this be something for me?’

The VNC has reached an agreement with easyJet in regard to the implementation of the 5453 fixed roster pattern. In the upcoming weeks AMS based cabin crew will have the opportunity to apply for this roster pattern on a trial basis.

We find it important that our members make a well-informed decision. Therefore we have scheduled info sessions. During these info sessions we will explain the ins and outs of 5453 and of course we will give you the opportunity to ask us questions.

The info sessions are scheduled on:
● Wednesday July 12 > 13.00 to 14.00
● Friday July 14 > 11.00 to 12.00
● Thursday  July 20 > 10.00 to 11.00

Location: VNC office at Stationsplein 406 at Schiphol Oost and online via Teams.
Sign up via this link.

We look forward to seeing you soon at one of our info sessions!

Farah van Keeken and Dino Brunst