Uitnodiging easyJet sectievergadering op vrijdag 22 december 2023

30 november 2023

Het bestuur van de easyJet sectie organiseert op vrijdag 22 december 2023 haar halfjaarlijkse meeting op het VNC kantoor te Schiphol Oost. De ledenvergadering begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid aan onze leden die er niet in persoon bij kunnen zijn om online via Teams aan te sluiten.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen sectievergadering 13 juni 2023
 4. Stand van zaken door het Sectiebestuur
  • Terugblik cao onderhandelingen en implementatie
  • Vooruitblik easyJet sectie 2024
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Aansluitend is er een hapje en een drankje om samen de afronding van de cao onderhandelingen te vieren. Je kunt je voor de easyJet ledenvergadering aanmelden via deze link.

We zien je graag op de ledenvergadering!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

 

English version:

Invitation easyJet membership meeting on Friday, December 22nd

The board of the easyJet section is hosting their semi-annual membership meeting on Friday, December 22nd at the VNC office at Schiphol Oost. The member meeting starts at 14:00 and ends at 16:00. Of course we also offer the possibility to our members who cannot attend in person to join the meeting online via Teams.

The agenda is as follows:

 1. Opening
 2. Announcements
 3. Minutes sectievergadering June 13, 2023
 4. State of business easyJet section
  • Recap CLA negotiations and implementation
  • Outlook easyJet section 2024
 5. Questions
 6. Close of meeting

Afterwards there will be snacks and drinks to celebrate the conclusion of the CLA negotiations together. You can register for the easyJet membership meeting via this link.

We look forward to seeing you at the membership meeting!

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet board

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.