Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de VNC bestaat uit een voorzitter, een algemeen secretaris, een penningmeester, één of meerdere sectiecoördinatoren en één of meerdere, indien benoemde, bezoldigd bestuurders. Daarnaast hebben maximaal twee bestuursleden per sectiebestuur zitting in het Algemeen Bestuur. De voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen voor een periode van vier jaar.

Onderhandelaar

Namens alle secties van de VNC is Victor Kloos de professionele onderhandelaar. In het overleg met de verschillende vliegmaatschappijen is hij woordvoerder. Hij bepaalt, uiteraard in samenspraak met de bestuursleden, welke strategie het beste kan worden gevolgd.

Sectie Bestuur

Het Sectiebestuur (SB) bestuurt de secties per maatschappij. Bij de VNC zijn dat KLM, KLC, transavia en Tui. Sectiebestuurders worden gekozen voor een periode van vier jaar en hebben allen hun eigen specialiteit, bijvoorbeeld op gebied van pensioenen, WRR, EU/FTL, financiën of communicatie. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor goede voorwaarden en afspraken voor cabinepersoneel in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat zij met verstand van zaken overleg voeren met de betreffende vliegmaatschappijen. Zij realiseren goede arbeidsvoorwaarden - denk aan de CAO - en dragen bij aan heldere communicatie richting het korps. Verder bieden bestuursleden ondersteuning aan individuele leden die tegen problemen aanlopen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en/of gezondheid, denk aan re-integratie. Ieder sectiebestuur vaardigt twee bestuursleden af voor het Algemeen Bestuur.

img1.jpg
Annette Groeneveld

Voorzitter VNC, Bestuurslid KLM sectie
Algemeen bestuurslid

img2.jpg
Chris van Elswijk

Voorzitter KLM sectie en
Algemeen bestuurslid

img4.jpg
Roberto Tunzi

Penningmeester,
Bestuurslid KLM sectie en
Algemeen bestuurslid

ingrid brama december 2015.jpg (1)
Ingrid Brama

Hoofd communicatie, Bestuurslid KLM sectie en Algemeen bestuurslid

img5.jpg
Nol Visser

Vicevoorzitter KLM sectie en Algemeen bestuurslid

img3.jpg
Marion Leguijt

Algemeen secretaris, secretaris KLM sectie en Algemeen bestuurslid

130x195_10666.jpg
Ilona Lafertin

Voorzitter KLC sectie en Algemeen bestuurslid

130x195_10660.jpg
Andrea de Vries

Vicevoorzitter KLC sectie en Algemeen Bestuurslid

130x196_9807.jpg
Renate Nagtegaal

Bestuurslid TUI fly sectie en Algemeen Bestuurslid

130x195_10671.jpg
Sander Kok

Vicevoorzitter VNC, Voorzitter transavia sectie en Algemeen bestuurslid

130x195_10661.jpg
Angela Visser

Bestuurslid transavia sectie

bewerkt Antonie Kloots.jpg
Antonie Kloots

Bestuurslid transavia sectie

120x192_10690.jpg
Victor Kloos

Onderhandelaar en woordvoerder