Ieder jaar wordt er voor 1 juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het Algemeen Bestuur verslag uitbrengt van de positie van de VNC. 

Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

De ALV van 2017 vindt plaats op woensdag 21 juni van 14.00 tot 17.00 uur in Hotel Ibis, Schipholweg 181 te Badhoevedorp. Klik hier voor meer informatie en de agenda.