Vandaag zijn we verder gegaan met het KLM cao-proces. Na de verkennende gesprekken van afgelopen week is er nu dieper ingegaan op de eerder gedefinieerde brede thema's.

Er is gekeken naar problemen omtrent issues als besteedbaar inkomen; duurzame inzetbaarheid/ouderenbeleid; werkdruk; CBS; loopbaan en carrièreperspectief; variëteit in werk; kosten en productiviteit; doorstroom; ontwikkeling en inzet van talent en verhoudingen Air France/KLM.

Op 7, 8 en 9 juni staan het vervolg van het cao-proces gepland.

KLM sectiebestuur  

Archief