Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Taiko Saito says bye bye after 43 years of flying!

Our dear colleague Taiko Saito made on the 27th of December her last flight as a KLM flight attendant from Amsterdam to Tokyo after a career of 43 years. ...

Lees meer >

Bereikbaarheid VNC rondom feestdagen

Graag nemen we jullie mee in de VNC planning en bereikbaarheid rondom de komende feestdagen en wensen we jullie uiteraard mooie dagen toe! ...

Lees meer >

Waar staan we met pensioen?

De afgelopen week is er met KLM intensief overleg gevoerd over de technische kant van het VNC pensioenvoorstel. Het voorstel moest in een protocol worden vervat en er moesten nog details worden uitgewerkt. Bij die gesprekken zijn ook de uitvoeringsorganisatie BSG en leden van het Cabinefonds bestuur aanwezig geweest. ...

Lees meer >

Archief