Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Bereikbaarheid VNC en nieuwjaarsreceptie

Graag nemen we jullie mee in de VNC planning en bereikbaarheid rondom de komende feestdagen en wensen we jullie uiteraard mooie dagen toe. ...

Lees meer >

Reminder EurECCA enquete

De VNC is een van de oprichters van de European Cabin Crew Association EurECCA. Deze organisatie zet zich op Europees niveau in voor cabinepersoneel. ...

Lees meer >

KLM weigert betaling van herstelpremie

KLM hamert in de discussie over een toekomstbestendige pensioenregeling op het feit dat ze financieel risico wil afbouwen door een vaste premie te gaan betalen. Tegelijkertijd vindt de VNC dat de versobering van onze pensioenregeling gerepareerd moet worden met de vrijgevallen premie. Tot nu toe hebben we over deze twee onderwerpen geen overeenstemming kunnen bereiken. Nu heeft KLM eenzijdig besloten geen herstelpremies meer te betalen in 2016 en legt ze daarmee het risico van een tekort in het fonds volledig bij het cabinepersoneel neer....

Lees meer >

Archief