Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Pensioenregeling voor KLM en KLC cabinepersoneel in 2015

Per 1 januari 2015 voert de overheid opnieuw een nieuwe wetgeving in die betrekking heeft op de mogelijkheden om pensioen op te bouwen....

Lees meer >

Wie is jouw KLM cao-team?

Vandaag is de aftrap van de cao-onderhandelingen met KLM. Voorlopig zijn we de komende twee dagen als jouw onderhandelingsdelegatie op pad met jullie wensen die in de voorstellenbrief aan KLM kenbaar zijn gemaakt. Misschien ken je ons al - we zijn op de woordvoerder na allemaal...

Lees meer >

Flightplan 2015 als start KLM cao-onderhandelingen

De VNC heeft bij de start van de onderhandelingen samen met de andere bonden de KLM voorstellen voor de cao 2015 aangehoord. Er is een soort tussenplan gepresenteerd - genaamd Flightplan 2015 - waarin het bedrijf afspraken wil maken over concrete realisaties voor 2015. Daarnaast bestaat...

Lees meer >

Archief