Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Geen sprake van versnelde samensmelting KLM AF

Vandaag is er een extra vergadering omtrent New Phase KLM Air France: de plannen om de twee luchtvaartmaatschappijen in elkaar te schuiven. Anders dan de pers wil doen geloven is er momenteel geen verandering in de status van het overleg tussen KLM en de ondernemingsraad. Ofwel er is...

Lees meer >

Overleg KLM: oplossingen zoeken binnen het protocol

Voor het eerst sinds de stormachtige weken - waarin de zogenaamde KLC variant stuitte op een enorme weerstand onder het merendeel van het cabinekorps - hebben KLM, de VNC en de andere cabinebonden om de tafel gezeten. In dit overleg hebben alle partijen hun visie over de afgelopen...

Lees meer >

KLM deur open na storm van protest

Na de storm van protest heeft KLM de deur opnieuw opengezet voor overleg met de VNC en de twee andere cabinebonden. Inmiddels is er een datum gevonden: donderdagmiddag 19 december. Er zal eerst een gesprek plaatsvinden over de achterliggende twee hectische weken, ondermeer om te zien hoe...

Lees meer >

Archief