Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Bereikbaarheid VNC rond Pinksteren

Op maandag 5 juni is het VNC kantoor gesloten wegens tweede Pinksterdag....

Lees meer >

Sectiebestuurder Annette Groeneveld herkozen

Collega Annette Groeneveld is met grote meerderheid herkozen tot KLM sectiebestuurslid....

Lees meer >

Wees welkom op de Algemene Ledenvergadering!

Al eerder hebben we een ‘save the date’ gestuurd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle VNC leden. Bij deze aanvullende informatie waar en waarover je volledig wordt bijgepraat op woensdag 21 juni. In verband met de organisatie vragen we je komst aan te melden via een mail aan secretariaat@vnconline.nl...

Lees meer >

Archief