Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Voortgang KLM cao-proces

De afgelopen dagen is het cao-proces voortgezet en heeft KLM voor het eerst aan de cabinebonden een uitgebreide toelichting gegeven op haar visie. Deze visie - die vorig jaar richting korps werd gecommuniceerd - omvat op hoofdlijnen zeer verregaande bezuinigingsideeën die een enorme impact kunnen gaan hebben. ...

Lees meer >

Reminder: Hoe Filijn ben jij?

De rubriek Filijntje in VNC Magazine trekt veel lezers. Filijntje schrijft zelf de stukken ook graag. Ze (=m/v) kan lekker haar hart luchten, haar ei kwijt of haar bommetje laten vallen....

Lees meer >

VNC uitgangspunten KLM cao-proces

Deze dagen wordt er vervolg gegeven aan het cao-proces. KLM heeft als inzet bezuinigingen op de cabinebemanningssamenstelling (CBS). De VNC vindt de huidige CBS goed functioneren maar heeft - op basis van de ledeninput - uitgangspunten geformuleerd voor deze onderhandelingen. In bijgaand document (klik hier) vind je die uitgangspunten en in de link naar een eerder bericht onze cao-voorstellenbrief (klik hier)....

Lees meer >

Archief