Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Marguerite Moquette en Paul Millward benoemd tot Lid van Verdienste VNC!

Gisteren zijn de actieve en zeer betrokken VNC’ers Marguerite Moquette en Paul Millward door ons benoemd tot Lid van Verdienste. ...

Lees meer >

Ultimatum van tafel, KLM cao-overleg kan van start

In de Ledenraadsvergadering van zes april heeft het KLM sectiebestuur met de Ledenraad gediscussieerd over het KLM besluit om de -1 ca gefaseerd in te trekken. Van belang was vooral of de Raad het besluit voldoende vindt om het door ons gestelde ultimatum in te trekken. Daarmee komt een einde aan de opgeschorte acties en is de weg vrij om de cao-onderhandelingen te starten....

Lees meer >

Bestuur KLM Ledenraad weer op volle sterkte

In de KLM Ledenraad van donderdag 6 april is collega Brenda Kalisvaart unaniem gekozen tot 2e vicevoorzitter van het Bestuur Ledenraad. Namens alle VNC collega’s feliciteren we Brenda met haar benoeming en wensen haar veel plezier en succes in deze rol!...

Lees meer >

Archief