Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Postvak VNC op BMC ‘met pensioen…’

Na jarenlange trouwe dienst is ons VNC postvak op het bemanningencentrum niet meer in gebruik! Dit postvak verdwijnt binnenkort voorgoed evenals de KLM postvakken....

Lees meer >

Stand van zaken min 1 ca; Op weg naar een oplossing?

Sinds eind oktober wordt er op veertig procent van de ICA bestemmingen met min 1 ca gevlogen. We hoeven jullie uiteraard niet uit te leggen wat voor consternatie dit allemaal heeft opgeleverd en nog steeds doet. Het is een “beroerde” maatregel die niet alleen de crew dupeert maar ook de service aan onze klanten....

Lees meer >

Uitspraak van Hoge Raad in zaak Stichting Cabinebelangen

Zoals waarschijnlijk iedereen wel weet loopt er al een jarenlang slepende kwestie opgebracht door een groep oud-Martinair cabinecollega’s die nu in dienst zijn bij KLM....

Lees meer >

Archief