Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

50+: plan voor 1 april jouw HV dag bij KLM

Ben je sinds vorig jaar 50 jaar of 50+ en in actieve dienst bij KLM, dan heb je in april 2016 een zogeheten HV-dag (Humaniseringsverlof) op je teller gekregen. Zorg dat je vóór 1 april aanstaande een verzoek doet voor het inplannen ervan, anders ben je deze kwijt....

Lees meer >

Het verhaal van de lange adem: de -1 ca maatregel uiteindelijk gefaseerd afbouwen

Na maandenlang getouwtrek en de afgelopen weken veel informeel overleg tussen KLM en de VNC en FNV cabine zit er eindelijk beweging in het -1 ca verhaal. KLM heeft de cabinebonden een brief gestuurd met daarin hun besluit om de -1 ca maatregel gefaseerd te gaan afbouwen. In dezelfde brief spreekt KLM haar vertrouwen uit dat de cabinebonden zo spoedig mogelijk aan het cao-overleg beginnen. Om hiermee daadwerkelijk een start te maken, heeft de VNC wel het vertrouwen van haar achterban nodig....

Lees meer >

VNC belastingservice voor na maart

Elk jaar verandert er wel weer iets in ons belastingstelsel. Met je vliegende bestaan heb je misschien nauwelijks tijd en wellicht geen zin om dat helemaal op de voet te volgen. Laat je daarom gratis adviseren door onze deskundige belastingconsulent. ...

Lees meer >

Archief