Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden opgeven als Ledenraadslid. Zo heb je inspraak, kun je jouw input geven en middels stemrecht mede sturing geven aan de koers die wordt gevaren. Hoe democratisch wil je het hebben?!  De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Wil een keer als toehoorder een Ledenraad bijwonen? Meld je dan aan via ledenraad@vnconline.nl.

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC31). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel op te zetten. De OR overlegt met de KLM-directie over zaken die de hele KLM aangaan. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling met de bedrijfsleiding van die afdeling, bij de GC31 is dat namens het cabinepersoneel met Inflight Services.

Bereikbaarheid
Heb je een vraag voor het KLM-sectiebestuur? Mail naar secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480. maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen naar 020-5020480 en via het keuzemenu doorgeschakeld worden naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Start KLM cao-onderhandelingen

Op vrijdag 12 mei aanstaande beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor KLM cabinepersoneel. ‘Eindelijk’, zou de toevoeging kunnen zijn: de weg ernaar toe was lang en turbulent. De veranderde houding van KLM ten opzichte van haar personeel - van overlegcultuur naar éénzijdig opgelegde maatregelen – blokkeerde de weg naar onderhandelingen en bracht vooral onrust en verontwaardiging binnen het korps. Het vertrouwen is daardoor broos....

Lees meer >

Presentatie 1e kwartaalcijfers 2017 AF-KLM

De KLM directie presenteerde vandaag de 1e kwartaalcijfers 2017 aan de VNC en een aantal andere vakorganisaties. De bonden werden op het hoofdkantoor in Amstelveen bijgepraat door financieel directeur Eric Swelheim, in het aanwezigheid van CEO Pieter Elbers en VP Industrial Relations and Strategic HR Maarten Stienen. De boodschap was in z’n algemeenheid positief: de vervoerscijfers zijn goed, de schuld is verder afgebouwd, de kaspositie is ruim. De markt reageerde ook positief: het aandeel AirFrance/KLM steeg op de beurs met ruim 5%.  ...

Lees meer >

Reminder: VNC vacature KLM sectiebestuurslid

We hebben het al eerder gecommuniceerd maar bij deze een herinnering: kandidaat stellen als KLM sectiebestuurslid kan tot 11 mei....

Lees meer >

Archief