Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering december 2017
 
Verkiezing KLM-sectiebestuur
De vergadering begon met een buitengewoon onderwerp: de verkiezing van een lid van het KLM-sectiebestuur. Roberto Tunzi werd met overgrote meerderheid van stemmen herkozen. De Ledenraad bedankte Roberto voor alle inzet en is zeer verheugd nog minimaal vier jaar op zijn expertise te kunnen rekenen.

Cao 2017 en afbouw -1 CA-maatregel
Nadat het eindbod van KLM door beide cabinebonden was afgewezen en KLM haar eindbod van tafel haalde, bleef het lang stil vanuit het bedrijf. Uiteindelijk heeft KLM zowel de VNC als FNV Cabine uitgenodigd voor informele gesprekken. In tegenstelling tot FNV is de VNC hierop ingegaan om informeel te onderzoeken op welke punten we elkaar eventueel wel kunnen vinden en zo uiteindelijk een stap richting een cao te zetten. Onze harde eis daarbij is dat de KLM bezuinigingsdoelstellingen omlaag moeten. Bovendien wil de VNC binnen afzienbare tijd resultaat want het duurt al lang genoeg. Het voordeel van informele gesprekken is dat er in kleinere setting vrijer kan worden gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor de cao-impasse. De Ledenraad betreurt het dat de FNV zich hierbij niet heeft aangesloten.

Wel verbaasde het de Ledenraad zeer om van KLM te vernemen dat het eindbod van KLM een overeenkomst tussen KLM en FNV betrof, en er eerder dus een akkoord was gesloten tussen die beide partijen. Dat de VNC desalniettemin de gesprekken weer is aangegaan stemt de Ledenraad hoopvol, maar zij waarschuwde wel voor al teveel optimisme, gezien de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar.

E4FC
Op uitnodiging van Europarlementariër Mathijs van Miltenburg van D66 is een drietal VNC-kaderleden naar de bijeenkomst van Europeans For fair Competition in Brussel geweest. De nadruk van de bijeenkomst waarbij veel Europarlementariërs aanwezig waren, lag op het creëren van voldoende draagvlak binnen het Europarlement om de wetgeving op het gebied van eerlijke concurrentie in de luchtvaart te regelen. Onder de aanwezige sprekers was topman AF/KLM Janaillac.
Belangrijk punt was het vormen van wetgeving om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Een grote stap kan hierin over een aantal weken worden gezet, als de Commissie van Vervoer en Toerisme over dit rapport zal stemmen. Er is onder andere in geregeld dat wanneer een Europese vliegmaatschappij schade ondervindt van bewezen oneerlijke concurrentie door een niet-Europese vliegmaatschappij, zij een schadevergoeding van de EU kan ontvangen.
 
Terugblik op het afgelopen jaar
De voorzitter sloot de vergadering af met een eindejaarstoespraak. Het is duidelijk dat het een bewogen jaar is geweest, gekenmerkt door vele emoties binnen zowel het korps als de Ledenraad. Maar er heerst ook gepaste trots voor de strijd die het Sectiebestuur levert om onze arbeidsvoorwaarden grotendeels overeind te houden. Het vertrouwen in KLM was tot op een dieptepunt gedaald, zozeer zelfs dat er in september werkonderbrekingen werden georganiseerd. Toen het eindbod door beide bonden unaniem werd weggestemd, leek de boodschap bij KLM toch langzamerhand aan te komen. Het jaar wordt mede daardoor afgesloten met het voeren van informele gesprekken tussen de VNC en KLM.
 
Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De Ledenraad komt 11 januari bijeen. Je kunt je opgeven als toehoorder via ledenraad@vnconline.nl. Let wel: doe dat voor woensdag 10 januari om 12.00 uur!

Het Bestuur Ledenraad wenst iedereen, waar dan ook, thuis of op de route,  hele fijne feestdagen en een gelukkig en hoopvol 2018.
 
Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.
 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA