Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering augustus 2017
Deze vergadering beloofde net zo interessant te worden als de buitengewone Ledenraadsvergadering van 25 juli. Toen was er een nota behandeld over de mogelijkheid tot acties richting KLM en deze vergadering kwam daar een vervolg op: een motie die aan het begin van de vergadering urgent werd verklaard maar pas in de middag werd behandeld. Eerst stonden de Stand van Zaken op de agenda.

Stand van Zaken
De Stand van Zaken begon met het onderwerp pensioen. Het verheugde de Ledenraad te vernemen dat de Belastingdienst akkoord is gegaan met de pensioenregeling. Onze pensioenexpert Mike Pernot heeft een heel groot aandeel gehad in het succesvol afronden van deze toekomstbestendige pensioendeal.  Dit waren voor de VNC helaas zijn laatste werkzaamheden, aangezien hij een nieuwe baan heeft gevonden. Wij wensen Mike veel succes en gaan op zoek naar een waardig vervanger.

Het volgende onderwerp was het cabine-overleg. Hoewel dat overleg is stilgevallen vanwege cao-onderhandelingen, is een aantal lopende zaken wel per mail afgehandeld. Zo heeft KLM toegegeven dat het loslaten van de middenkoers in de wisselkoers van het daggeld niet correct is geweest, wat het cabinepersoneel geld heeft gekost. Dat moet worden gecorrigeerd.
Een vraag vanuit de Raad betrof de situatie rondom de JE-dagen. Collega’s hebben gemeld dat er JE-dagen gepland zijn voorafgaand aan hun winterverlof. De Groepscommissie heeft echter aangekaart dat er problemen zijn met het verliezen van ingedeelde JE-dagen tijdens ziekte, wat bij JV-dagen niet (automatisch) het geval mag zijn. De Ledenraad vindt dit een verkeerde gang van zaken en vindt dat KLM op zijn minst duidelijke informatie omtrent deze dagen dient te publiceren.
De Groepscommissie kon echter ook positief nieuws delen, namelijk dat er binnen de mogelijkheden een goed resultaat is bereikt omtrent de nieuwe vliegschema’s voor de winter.

Kwartaalcijfers
Bij het presenteren van de tweede kwartaalcijfers van Air France/KLM viel het de Ledenraad op dat Alitalia niet in de cijfers was terug te vinden. Het zouden interessante gegevens moeten zijn, daar Air France/KLM erg goede cijfers hebben geschreven, maar het met Alitalia niet goed loopt. Al snel bleek dat de holding haar aandelen in Alitalia heeft verkocht. Nu echter Delta Airlines en China Eastern aandelen in zowel Air France/KLM als Alitalia hebben gekocht (en Air France/KLM op haar beurt in Virgin), rees de vraag waarom er wederom geïnvesteerd wordt in een bedrijf dat zo slecht blijft lopen. De reden is strategisch: om de Midden-Oostencarriers te belemmeren grote aandelenpakketten in Europese carriers te kopen.
De positiviteit omtrent deze ontwikkelingen stonden in schril contract met de groeistrategie van Air France/KLM, waarbij bepaald zou zijn dat voor elk vliegtuig dat KLM erbij krijgt, Air France er twee krijgt. KLM verzekerde echter dat Air France zelf op zal draaien voor de financiering van haar nieuwe vliegtuigen en dat daar geen geld van KLM naartoe zal gaan.

De Stand van Zaken werd afgesloten met het nieuws van de VNC-lobbyist dat er een position paper van alle luchtvaartbonden wordt besproken met de politieke partijen in Den Haag. Hij merkt dat het besef in Den Haag langzaam groeit dat de Nederlandse Staat aandelen zal moeten kopen in Air France/KLM, zeker nu naast de Franse Staat ook Delta en China Eastern langetermijn-investeerders zijn geworden en dubbel stemrecht hebben verkregen op aandeelhoudersvergaderingen.

Urgent verklaarde motie
Na de Stand van Zaken stond er een nota op de agenda die uitleg gaf over het verloop van de cao-onderhandelingen tot nu toe.  De Raad signaleerde na het aanhoren van de informatie dat KLM weliswaar zegt de -1 CA-maatregel af te willen bouwen, maar dat haar voorstellen, zoals een purser  in de sterkte,  neerkomt op -1 CA aan boord. Een raadslid vroeg zich af wat KLM nu echt van plan is en stelde dat dit het vertrouwen niet bepaald ten goede komt.
Ondanks de verschillen van inzicht op de cabinebemanningssamenstelling zijn FNV Cabine en de VNC het erover eens dat KLM overvraagt. De bonden hebben KLM dan ook samen te kennen gegeven dat een cao door alle partijen ondertekend dient te worden. De Raad was blij met deze stellingname omdat zij schoon genoeg heeft van de buitenproportionele  bezuinigingseisen van KLM. Dit sentiment voerde ook de boventoon bij het behandelen van de urgent-verklaarde motie die op deze nota volgde.

De Raad stelde vast dat de langetermijnvisie van KLM volledig gefocust is op kostenbesparing. De Raad heeft het SB dan ook het mandaat gegeven om acties op te starten wanneer er geen zicht is op een bevredigend cao-resultaat en op volledig afbouw van de -1 CA- maatregel. Hiermee heeft de Raad een duidelijk statement gemaakt richting KLM.

Kom ook!
Ben je KLM-cabinecollega en lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende Ledenraadsvergadering is donderdag 7 september. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl Let wel voor 6 september 12.00 uur!

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA