Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering november 2017

De vergadering begon met een groot applaus voor voormalig raadslid Mathi Bouts die onlangs werd verkozen in de Board of Directors van de holding Air France/KLM, op een voor een medewerker bestemde zetel. Omdat Mathi raadslid was van het eerste uur en zelfs de Ledenraad mede heeft opgericht, viel zijn vertrek de Raad zwaar. Wel is zij verheugd en ongelooflijk trots dat hij deze functie mag gaan bekleden en zij wenst hem alle sterkte en wijsheid toe.

Stand van Zaken
De eerste vraag ging over de situatie na het wegstemmen van het eindbod van KLM omtrent de cao. Dat was dan wel weggestemd, maar het was niet duidelijk of het bod van de VNC nog wel op tafel ligt. Het SB antwoordde dat het bod nog steeds op tafel ligt, maar dat KLM nog geen officieel contact heeft gezocht om er verder over te praten. Het is duidelijk dat KLM nu aan zet is.

1 uur minder salaris
De Ledenraad en het Sectiebestuur reageerden verbolgen op het recente besluit van KLM om een uur loon in te houden van de werkonderbrekende collega’s op 15 september. Niet alleen heeft KLM dit nooit eerder gedaan bij een staking van welke afdeling dan ook, zij heeft hiermee tevens een afspraak geschonden met de VNC. Die luidt dat er qua regels niets zou veranderen met de vorige werkonderbreking. Hoewel de Ledenraad deze bedroevende stap betreurde, werd er met blijdschap gereageerd op het aanbod van collega’s die deze dag niet hoefden te vliegen, maar wel graag de stakende collega’s financieel willen compenseren. Het Sectiebestuur deelde dit sentiment volop, maar stelde eerst bij KLM te willen afdwingen dat het ingehouden loon wordt teruggestort. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de VNC de werkonderbrekende collega’s zelf compenseren, ongeacht of ze lid zijn van VNC. De Ledenraad steunt dit initiatief van harte.

Pensioenen en versobering
Het onderdeel pensioen stond op de agenda, voornamelijk omdat collega’s de mogelijkheid hebben gehad zelfstandig hun NAP-percentage aan te passen. Deze mogelijkheid is onderdeel van de nieuwe pensioenregeling en de Ledenraad kijkt uit naar welke keuze collega’s hebben gemaakt.
Inmiddels is er een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek aangekondigd. Hier heeft de Groepscommissie lang op aangedrongen, vooral om de effecten te meten van de werkverzwaringen aan boord na de start van de -1 CA-maatregel. Ook stond er nog een afspraak om de impact van de WRR-versobering uit onze vorige cao-overeenkomst te evalueren: de maatregel waar we een dag reisverlof hebben ingeleverd op vluchten die zes of meer dagen vrij genereren. We wachten de vragenlijst van het MTO, die nog voor de feestdagen komt, af en zien in januari de evaluatie tegemoet.
Hoewel KLM de boot lang heeft afgehouden, is de Ledenraad gelukkig met het aanstaande peilmoment. Zij hoopt dat veel collega’s het onderzoek zullen invullen, zodat de VNC met KLM een gesprek aan kan gaan op basis van cijfers.

Vliegtaks?
Het laatste nieuws betrof aanstaande wet- en regelgeving vanuit Den Haag. De intentie tot herinvoering van de vliegtaks heeft voor aardig wat commotie binnen de vliegwereld gezorgd. De VNC-lobbyist voert daarom met verschillende fracties gesprekken om de partijen ervan te overtuigen dat een dergelijke belasting desastreus kan uitwerken voor KLM en de Nederlandse werkgelegenheid.

Interne zaken
‘s Middags werden er twee nota's behandeld met betrekking tot de interne Ledenraadsorganisatie. De eerste betrof de communicatie richting de leden.
De Ledenraad had ooit een eigen blad, Turbulentie genaamd. Vanwege bezuinigingen heeft de Raad in 2005 besloten haar communicatie onder te brengen in het VNC Magazine, onder eigen redactie. Maar ook de VNC gaat met de tijd mee en is aan het digitaliseren. Daardoor kan de Ledenraad niet meer maandelijks het verslag van de vergadering doorgeven via het Magazine, want dat zal niet meer maandelijks verschijnen. Het bestuur Ledenraad heeft de vraag aan de aanwezigen voorgelegd: Hoe willen wij als Ledenraad hier in deze moderne tijden invulling aan geven? Er zijn goede ideeën naar voren gekomen waar het bestuur mee aan de slag gaat. Waarschijnlijk komt er nog een vervolg om tot een uiteindelijk besluit te komen. Tot die tijd zullen wij het verslag van de Ledenraadsvergadering op de website plaatsen en via een nieuwsmailing communiceren. Uiteraard zullen wij op social media laten weten wanneer het verslag op de website staat, zodat onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte blijft.  

Reflectie
Al enige tijd is er te beluisteren dat er behoefte is om te praten over de invulling die de Ledenraad aan haar taken geeft. De Raad heeft een controlerende rol op het beleid van het KLM-sectiebestuur, maar ook een mede-beleidsbepalende rol met het recht tot het nemen van initiatief. Door de cao-drukte van – langzamerhand – de laatste jaren, is er voor zelfreflectie niet altijd ruimte geweest. Die was er nu wel en dat resulteerde in een goede en soms pittige, autonome discussie.
En aangezien het goed is om altijd naar je eigen functioneren te blijven kijken, zal ook hier in de nabije toekomst wel een vervolg op komen. Er is immers altijd ruimte voor verbetering.

Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De Ledenraad komt 7 december bijeen. Je kunt je opgeven als toehoorder via ledenraad@vnconline.nl. Let wel: doe dat voor woensdag 6 december om 12.00 uur!

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA