Standpunt ledenraad

VERSLAG

Ledenraadsvergadering juni 2017
Deze maand is Annette Groeneveld in de Ledenraad herkozen als KLM-sectiebestuurder. Haar termijn van vier jaar liep af. De meeste mensen kennen Annette als voorzitter van de VNC, maar deze functie kan alleen worden bekleed door een sectiebestuurder. Als voorzitter van de VNC behartigt Annette de belangen van het Nederlands cabinepersoneel in Den Haag en in Brussel, onderhoudt zij de contacten met andere organisaties zoals de VNV, het Platform Unruly Passengers, E4FC (Europeans for fair competition), de Raad van Advies van de Anti Skid Group (ASG) en is zij voorzitter van de Europese belangenvereniging EurECCA. Uiteraard zet Annette zich ook in als KLM sectiebestuurder, vooral op het gebied van pensioen en onderzoek naar vliegveiligheidsvoorvallen. Ook de cao-onderhandelingen volgt zij op de voet.

Pensioen
Tijdens de Stand van Zaken is de Ledenraad op de hoogte gebracht van een aantal uitvoeringsafspraken die met het bestuur pensioenfonds zijn gemaakt. Volgende maand worden deze zaken tijdens een presentatie uitgebreid aan de Ledenraad uitgelegd. Als het bestuur van het pensioenfonds het protocol met behulp van de uitvoeringsafspraken uitvoerbaar heeft verklaard, is het wachten op goedkeuring van de Belastingdienst. Het is een lang en ingewikkeld proces  geweest, maar ons pensioen is en blijft een van onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden. We willen na jaren rondvliegen immers allemaal genieten van een goede oude dag.

Pilot JV zomer 2018
Het sectiebestuur heeft toestemming gegeven voor het starten van een pilot om voor het zomer-JV van 2018 een aantal afspraken te verruimen. De GC hoopt daarmee meer mensen blij te kunnen maken met JV tijdens de geliefde zomermaanden. De Ledenraad werd hiervan op de hoogte gebracht omdat hierdoor in de toekomst  mogelijk voorstellen worden gedaan voor cao-aanpassingen en daarbij zijn de resultaten van deze pilot uiteraard van groot belang.

Nota Stand van Zaken cao
Het sectiebestuur bracht de Ledenraad op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande de cao-besprekingen. Dat gebeurde in de vorm van een nota met een presentatie over wat er tot dusver met KLM is besproken. Duidelijk werd dat er vooral is gesproken over de grote lijnen: inhoudelijk was er nog niet veel nieuws. Het was beter geweest als alle partijen blanco de onderhandelingen waren ingegaan;  pas dan kun je creatief kijken naar
wat goed is voor iedereen. Helaas lagen er al twee visies op tafel voordat de onderhandelingen begonnen, één van KLM en één van de FNV. Dat zal ook deze onderhandelingen weer lastig maken. Voorlopig staan er vijf dagen gepland voor verder overleg. De Ledenraad wordt volgende maand verder geïnformeerd.

Motie cabinebemanningssamenstelling
Vorige maand heeft de Ledenraad uitvoerig gebrainstormd over zaken aangaande de cabinebemanningssamenstelling (CBS). Het doel hiervan was om tot uitgangspunten te komen die als basis kunnen dienen voor de cao-gesprekken met KLM. Deze uitgangspunten zijn uiteindelijk geworden: bezuinigingen versus investeringen, loopbaanperspectief, senioriteit, borging kennis en ervaring en ondersteuning van het cabinepersoneel. De onderwerpen zijn in een motievorm aangeboden en bij elk onderwerp is nog discussie gevoerd. Er zijn uiteindelijk ook nog twee amenderingen ingediend en overgenomen door het sectiebestuur. De motie is aangenomen door de Ledenraad. Daarmee vindt de Ledenraad onder andere dat eventuele bezuinigingen die geleverd worden door cabinepersoneel, ook weer ten goede moeten komen aan het cabinepersoneel. Daarnaast moet werk uitdagend blijven door ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functie, moet er perspectief blijven op promotie en moet doorstroom los staan van eventuele aanpassingen in de CBS. De Ledenraad blijft hiermee een voorstander van twee leidinggevenden op ICA-vluchten en is voor behoud van het senioriteitsprincipe. Het is niet wenselijk dat iedereen alle vliegtuigtypes vliegt, omdat dit de borging van kennis en ervaring niet ten goede komt. Tot slot heeft de leidinggevende aan boord een brugfunctie tussen het korps en kantoor. De Ledenraad heeft aangegeven daarbij geen kantoorfunctie voor ogen te hebben. Dit moet zorgen voor een goede ondersteuning van het cabinepersoneel.
De Ledenraad hoopt het sectiebestuur hiermee een goede basis te hebben gegeven voor de verdere cao-gesprekken.

Kom ook!
Ben je KLM-cabinecollega en lid van de VNC, dan kun je als toehoo rder bij de ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende Ledenraadsvergadering is donderdag 3 augustus. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA