De KLC-sectiebestuursleden werken zelf ook bij KLC en  kennen dus de lusten en lasten. Het sectiebestuur zet zich  100% in voor de best mogelijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden; collectief en individueel. Zo geniet jij optimaal van het vak, tegen de meest gunstige voorwaarden als mogelijk. Een uitgebreid netwerk van experts zorgt voor ondersteuning op alle vlakken. 

Vragen?
VNC-leden kunnen tijdens kantooruren telefonisch en/of via de mail vragen en opmerkingen over hun werk voorleggen. Bijvoorbeeld op het gebied van indelingen en rooster, WRR, CAO en andere arbeidsvoorwaardelijke zaken. De sectiebestuursleden hebben veel kennis over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen en zullen je zo goed mogelijk helpen. Mocht er niet direct een antwoord paraat zijn, dan wordt een vervolgactie ondernomen. Je wordt teruggebeld over het uiteindelijke resultaat. Uiteraard gaan we met alle gegevens discreet om.

Bereikbaarheid
Bel met ons secretariaat (020-5020480) (maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur en op vrijdag van 9 tot 16 uur). Je wordt dan doorverbonden met een van de beschikbare KLC-sectiebestuursleden. Mailen kan ook: sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Spoed
Heb je buiten kantooruren een zéér dringende vraag die niet kan wachten? Dan kun je gewoon bellen. Via het keuzemenu wordt je doorgeschakeld naar de juiste persoon. Zo is de VNC dus écht 24 uur per dag bereikbaar!

Sectievergadering
Tweemaal per jaar is er een sectievergadering voor alle KLC-leden. Het sectiebestuur geeft dan een toelichting op de werkzaamheden, nieuwe regelingen worden behandeld en je kunt vragen stellen en bijpraten.

Bereikbaarheid VNC en nieuwjaarsreceptie

Graag nemen we jullie mee in de VNC planning en bereikbaarheid rondom de komende feestdagen en wensen we jullie uiteraard mooie dagen toe. ...

Lees meer >

Reminder EurECCA enquete

De VNC is een van de oprichters van de European Cabin Crew Association EurECCA. Deze organisatie zet zich op Europees niveau in voor cabinepersoneel. ...

Lees meer >

KLM weigert betaling van herstelpremie

KLM hamert in de discussie over een toekomstbestendige pensioenregeling op het feit dat ze financieel risico wil afbouwen door een vaste premie te gaan betalen. Tegelijkertijd vindt de VNC dat de versobering van onze pensioenregeling gerepareerd moet worden met de vrijgevallen premie. Tot nu toe hebben we over deze twee onderwerpen geen overeenstemming kunnen bereiken. Nu heeft KLM eenzijdig besloten geen herstelpremies meer te betalen in 2016 en legt ze daarmee het risico van een tekort in het fonds volledig bij het cabinepersoneel neer....

Lees meer >

Archief