De KLM-Ledenraad bepaalt samen met het KLM-sectiebestuur mede het beleid voor onze duizenden vliegende collega's. De beleidslijn wordt door het KLM-sectiebestuur uitgezet en uitgevoerd, echter over iedere eventuele wijziging op de CAO dient gestemd te worden in de KLM-Ledenraad. Op deze manier wordt er een democratisch en goed doordacht proces doorlopen. In de Ledenraad hebben gemiddeld 90 Raadsleden zitting, zij zijn allen cabinecollega's. Maak kennis met de huidige Ledenraadsleden op de portrettengalerij.

Volg het debat

Ben je KLM-er en VNC-lid, dan kun je als toehoorder aanwezig zijn. Stuur een mail naar ledenraad@vnconline.nl om je op te geven. De Ledenraadsvergadering van 6 juli start om 10.00 uur in het Van der Valk Hotel Amsterdam Airport.

Onder 'Standpunt Ledenraad' doet het Bestuur Ledenraad verslag van de vergadering.

  

Het Bestuur van de Ledenraad: