De KLM-ondernemingsraad behartigt de belangen van alle KLM- en KLC-medewerkers en behandelt advies- en instemmingaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisatiewijzigingen. Ook regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn onderwerpen voor de OR. 

Meer informatie over de OR klik hier.