De easyJet Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle easyJet cabineleden - base Amsterdam - en behandelt advies- en instemmingsaanvragen.

De Ondernemingsraad (OR) overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisatiewijzigingen. Tevens gaat dit medezeggenschapsorgaan over regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Kim Groot.jpg
Kim Groot

Malcolm Schwidder.jpg
Malcolm Schwidder

easyjet-11.jpg
Marlies Koenen

Robin Kuijntjes.jpg
Robin Kuijntjes

4 VNC easyJet OR leden
In mei 2016 zijn de eerste OR verkiezingen gehouden bij de in 2015 opgerichte easyJet base Amsterdam. De 7 VNC kandidaten hebben hun uiterste best gedaan om toelichting te geven op het belang van stemmen en een goede vertegenwoordiging in de OR. Hierbij werden zij ondersteund door de VNC middels veel publiciteit, denk aan flyers en berichten op de website en social media. Een ruime meerderheid (49 mensen) van het personeelsbestand heeft hun stem uitgebracht, dat is 68% van de stemgerechtigden. De meeste stemmen gingen naar Kimberley Groot, Malcolm Schwidder, Robin Kuijntjes en Marlies Koenen, allemaal VNC’ers! Zij zijn dus de vier nieuwe easyJet OR-leden en gaan ervoor.

Vertegenwoordiging 
In de easyJet ondernemingsraad is de VNC dus goed vertegenwoordigd. Onze vereniging is geen landelijke maar een zogeheten categorale vereniging. Dat heeft als groot voordeel dat wij ons puur en alleen kunnen richten op belangen van cabinepersoneel. We hoeven niet in de spagaat bij eventuele tegenstrijdige zaken met andere divisies binnen het bedrijf. Wij staan pal achter cabine crew! Ook al zijn de vakbonden de kandidaatstellende partijen in de OR, toch heeft de OR een eigen autonome verantwoordelijkheid en bevoegdheid en opereert dan ook als zelfstandig orgaan. Afstemming met de achterban is wel van grote betekenis. De onderwerpen die in de OR worden besproken zijn vaak van algemene aard en hebben meestal indirect te maken met cabinezaken.

Overleg 
De OR-fractie van het cabinepersoneel komt regelmatig samen om de agenda te bespreken voor de autonome OR-vergadering. Hierin worden standpunten over de lopende agendapunten bepaald. De OR probeert om met tot een goed en weloverwogen oordeel te komen. Dat is best lastig, daarom is het belangrijk dat jouw vertegenwoordigers door zoveel mogelijk leden worden gesteund. Dat kan met een VNC lidmaatschap maar ook met input vanuit de praktijk.

Contact
Input en/of vragen voor de OR-fractie van easyJet graag mailen naar: secretariaat@vnconline.nl.

Meer leden
Waar we ons ook gezamenlijk voor inzetten, is het werven van nieuwe VNC-leden.

De basis maakt een flinke groeispurt en het is belangrijk om je aan te sluiten bij een vereniging waarop je kunt terugvallen: zowel qua ervaring als kennis. Hoe meer leden des te sterker we samen staan. We blijven benadrukken hoe belangrijk het is om aangesloten te zijn bij de VNC, om zo te kunnen werken aan een fantastische basis waarin goed voor crew wordt gezorgd. Surf naar word lid en lees wat wij bieden, je kunt je voor 12,50 € p.m. direct inschrijven als geassocieerd lid.